Uudised ja väljaanded

Loe viimaseid uudiseid Nordkalki kohta

Nordkalki uus strateegia keskendub jätkusuutlikkele lahendustele

Janeriin Lepik (janeriin.lepik a nordkalk.com), 9.3.2020

Nordkalk muutis oma strateegiat, et tagada jätkusuutlik areng ja kasv tulevikus. Uue strateegiaga juhitakse lubjakivisektori kasvu ning keskendutakse peamiselt jätkusuutlikele lahendustele, samuti toetatakse ringmajandusega seotud tegevusi ja samme fossiilkütusteta tegevuse suunas.

Strateegilised prioriteedid 2020.–2024. aasta strateegiaperioodiks on järgmised:

  • suurenenud lubjakivi pakkumine ja uued ümbertöötatud tooted
  • kasvu kiirendamine põllumajanduse, ehituse ja keemiatööstuse kliendisegmentides
  • meie turu- ja geograafiliste positsioonide laiendamine omandamiste ja partnerlussuhete kaudu
  • lubjakivivarude kindlustamine.

„Siseneme uude kümnendisse tugeval positsioonil ning meil on kindel vundament, millele edasi ehitada,” ütles Nordkalki tegevjuht Paul Gustavsson. „Meie varade ja tegevuste seisund on stabiilne ning meil on võimekad ja pühendunud inimesed. Tänu edukale ümberkujundusprogrammile paraneb sooritus kiiresti ning meil on tugev positsioon kõigis peamistes kliendisegmentides.”

NK 34 AnttiKaipiainen 550

Juhtiv lubjakivitoodete tootja, keskendunud jätkusuutlikkele lahendustele

Osana strateegiast uuendati ka Nordkalki visiooni, missiooni ja väärtuseid. Uueks visiooniks on „saada juhtivaks lubjakivitoodete tootjaks, kes keskendub jätkusuutlikkele lahendustele”.

„Me suurendame oma osalust ringmajanduse osas ja püüdleme selle poole, et kogu kaevandatud materjal oleks 100% -lise tõhususe eesmärgi nimel täielikult ära kasutatud. Samal ajal keskendume oma süsinikuheite vähendamisele ja astume otsustavaid samme fossiilidevabade toimingute poole. ”

Missioon rõhutab lubjakivi olulisust tervislikus keskkonnas: tarnime lubjakivil põhinevaid tooteid ja lahendusi, mis on olulised nii põllumajanduslike maade viljakusele kui ka õhu ja vee puhastamiseks.

„Lubjakivi on mitmetes kliendiprotsessides ja rakendustes kriitilise tähtsusega tooraine,” sõnas Paul Gustavsson, „ning tänu oma puhastavatele ja neutraliseerivatele omadustele aitab see sageli kaasa meie klientide ökoloogilise jalajälje vähendamisele.“

Olulised täiustused aastal 2019

2019. aasta alguses alustas Nordkalk kõikehõlmava soorituse parandamise programmiga, mille tulemuseks on silmnähtavalt paranenud näitajad. 2019. aastal paranes EBITDA 2018. aastaga võrreldes olulisel määral ning käive kasvas aasta teises pooles samuti õiges suunas.

Üks suuremaid muutusi oli uus tegevusmudel, mis põhineb kolmel piirkonnal – Põhja-Euroopa, Kesk-Euroopa ja uued ärid – ning millega tuuakse otsustamine kohalikele tegevustele ja klientidele lähemale.

„Muutused pole olnud lihtsad,” tõdes Paul Gustavsson, „ent ümberkujundusprogramm on Nordkalkile andnud tulevikuks konkurentsivõimelise kulubaasi ja hea alguspunkti uue strateegia juurutamiseks.”

Uue strateegia elluviimine on alanud ning juhatus hoiab sellel silma peal.

Rohkem teavet: Paul Gustavsson, tegevjuht, +46 10 476 2544.

Intervjuu taotlused: Hanne Mäkelä, korporatiivkommunikatsioon +358 50 3858670

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.