Uudised ja väljaanded

Loe viimaseid uudiseid Nordkalki kohta

Jõulukingid annetuste näol

Kadri Kalvik (Kadri.Kalvik a nordkalk.com), 8.12.2017

Nagu traditsiooniks saanud, tegi Nordkalk ka selle aasta jõuludel annetusi organisatsioonidele edendamaks laste heaolu.

Soomes on suunatud annetus organisatsioonile Päästke lapsed. See on rahvusvaheline organisatsioon, mis tegutseb laste õiguste eest, et parendada koheselt ja alaliselt laste eluolusid Soomes ja mujal maailmas. Lastekaitsetööd, näiteks perede toetamise tegevust, aitab jõulukollektsioonile annetatud vara. Loe rohkem organisatsiooni kohta.

Ka Rootsis tehakse annetus vabatahtlike organisatsioonile BRIS (laste õigused ühiskonnas), kuhu lapsed saavad pöörduda nõu ja toe saamiseks. Sellel aastal toetab BRIS eelkõige haavatavaid lapsi ja noori ning pakub neile dialoogi pidamist täiskasvanutega. Jõulukollektsioon kindlustab, et väljaõppe saanud isikud on lastele kättesaadavad ka jõulude ajal. Loe rohkem organisatsiooni kohta.

Eestis tehakse annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile. Heategevusorganisatsioon on aidanud paljusid erihooldust vajavaid lapsi, kattes nende haigustega seotud ravikulusid aastast 2000. Lisaks toetab asutus Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikut ja teisi lasteosakondasid vajaliku aparatuuri soetamisega, välislektorite loengute korraldamisega ja väliskoolituste organiseerimisega medõdedele ja arstidele. Loe rohkem organisatsiooni kohta.

Poolas ühineb Nordkalk heategevusoksjoniga Noble Box, mis korraldatakse vahetult enne jõulupühi. Tegevuse eesmärk on pakkuda abivajavatele peredele otsest abi, mis oleks efektiivne ja tähendusrikas. Igal aastal valitakse Nordkalki kahe suurema tootmistehase Slawno ja Miedzianka lähedalt välja kaks perekonda. Nad valitakse 20 000 Poola perekonna hulgast, keda abistatakse Noble Box tegevuste käigus. Nordkalk kui ettevõte pakub kütet kodude soojendamiseks ning töötajad koguvad ja edastavad peredele kaunilt pakitud kingitusi.
Noble Box’i tegevuse unikaalsus seisneb valitud perekondade tegelike vajaduste otseses täitmises ning ühendab vabatahtlikke inimesi, kes soovivad teha midagi olulist ja vajalikku. Loe rohkem.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.