Uudised ja väljaanded

Loe viimaseid uudiseid Nordkalki kohta

Koostöö Rakke Gümnaasiumiga

Nordkalk (info a nordkalk.com), 31.10.2013

 Koostöö õppeasutuste ja noorema generatsiooniga üleüldse on Eesti Nordkalk’is pikaajaline traditsioon. Meie üksused asuvad Eesti väiksemates kohtades, kus Nordkalk AS on suurim või üks suurimaid tööandjaid. Taolises olukorras on ettevõtte osavõtt kohaliku elu arendamises ja edendamises väga oluline. Kohalike valdade tasandil saame eelkõige osa võtta koolide ja gümnaasiumide elust: ekskursioonid tehases ja karjäärides, viktoriinid, konkursid, ettekanded, loengud, perepäevad on meievahelise koostöö vormid. Mida rohkem praegused lapsed teavad meie tegevustest, mida rohkem on seoseid  ettevõtte ja lapse igapäevase elu vahel, seda suurem on tõenäosus, et tulevikus on meil piisavalt pühendunuid ja teadlikke töötajaid.

EE_News_pupils1_Rakke

Keemia, geograafia, bioloogia, füüsika, ajalugu, ühiskonnaõpetus -  peaaegu kõigis õppeainetes sai leitud teemad, mida aitavad koolilastele mõista Nordkalki töötajad. Teemade mitmekesisus on väga lai: maavarade kaevandamine, keskkonnakaitse, elukutse valik, tööohutus, kodukandi ajalugu ja palju muud. Projekti on kaasatud õpilased 5. kuni 12. klassini. Taoliste projektide kaudu on meie eesmärk hoida noori koduasulates näidates neile töötamise ja karjäärivõimalusi kaasaaegses rahvusvahelises tootmisettevõttes. Samuti on see lisavõimalus parendada ettevõtte keskkonna- ja töökeskkonnaalane imago kohalike elanike seas olles avatud ja sotsiaalselt aktiivne ettevõte.

26. septembril toimus esimene õppetund, mille peateemaks oli tootmine ja tööohutus, kus tehase juht Aimar Parm ja tööohutuse- ja kvaliteedijuht Tõnu Fersel rääkisid lastele meie tootmisest, toodangust ning tööohutusest, millele pööratakse eriti suurt tähelepanu meie ettevõttes.

Eile, 30. oktoobril, tulid meile 8. klassi õpilased. Svetlana Moks, CEE divisjoni direktor, tutvustas ettevõtte äritegevust. Kuna eilse õppepäeva teema oli Elukutse valik, siis rääkis Svetlana Moks ka sellest, milliseid ametikohti meil on, kus neid vaja on, ning milliseid erialasid pakuvad meie kõrgkoolid ja ülikoolid.
Päeva teine osa jätkus tehase territooriumil. Lapsed käisid ka ahjusid vaatamas. Tehase operaatorid näitasid kogu tootmise protsessi ning õpilaste vastasid küsimustele. Järgmine tund toimub novembris ning selle päeva teema on keemia ehk lubjakiviga seotud keemilised protsessid.

EE_News_Pupils_Rakke

Nordkalk AS on samuti hea praktikabaas ülikoolide ja kutsekoolide õpilastele. Päris mitu on näiteid, kui peale praktika läbimist asuvad noored ka meie ettevõttesse tööle. Ühised uuringud, lõputööde juhendamine, tudengite praktiliste õpingute organiseerimine, töötajate täiendkoolitus on olulised nii ettevõtte kui ka ülikoolide arengule. Nende tegevuste järjepidevus aitab muuta populaarseteks meie ettevõttele vajalikke erialasid ning arendada meie töötajate kvalifikatsiooni tase.

 

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.