Uudised ja väljaanded

Loe viimaseid uudiseid Nordkalki kohta

Euroopa maavarade päev on saanud Nordkalk-is heaks tavaks.

Nordkalk (info a nordkalk.com), 25.4.2013

Euroopa kaevandusfirmad korraldavad Euroopa maavarade päeva eesmärgiga aidata inimestel avastada maavarade imelist maailma

Esimest korda korraldati üritus 2007. aastal, siis osales erinevatest Euroopa riikidest ligikaudu 100 ettevõtet. Aastal 2011 osales maavarade päeval juba 21 Euroopa riiki ja seoses selle päevaga korraldasid 180 ettevõtet umbes 200 temaatilist üritust. Samuti peab märkima, et eelmine kord osalesid maavarade päeval väljaspool Euroopat 11 riiki.

Ka Nordkalk ei jäänud sellest tähtsast üritusest kõrvale. Nordkalk osales esimest korda juba aastal 2007 Soomes ning Eesti ja Rootsi liitusid aastal 2009.

Me kõik teame, et mineraalid omavad väga tähtsat rolli meie igapäevaelus. Lubjakivi on kõikjal, alates leivast ja veest. Sageli inimesed ei ole teadlikud, et paljude toodete valmistamisel, mis meid ümbritsevad, kasutatakse lubjakivi. Euroopa maavarade päev võimaldab  tutvustada Nordkalk'i tootmise põhimõtteid ning rääkida lubjakivil põhinevate toodete tähtsusest.

2009. aastal korraldas Nordkalk AS Vasalemma karjääris ja Rakke tehases avatud uste päeva, kuhu tuli kokku rohkem kui 100 inimest. Päeva raames külastasid kohalike koolide õpilased Vasalemma karjääri ning näitust ''Pandivere paekivid'', mis toimus Rakke raamatukogus.

2011. aastal kutsus Nordkalk AS külalisi Kurevere karjääri ja Rakke tehase infopäevale. Kureveres algas päev ekskursiooniga karjääri. Ekskursiooni käigus räägiti Nordkalk'i tegevusest, kuidas ja kus toimub lubjakivi tootmine. Kurevere karjääri avatud uste päev pakkus suurt huvi ka TTÜ Mäeinstituudi teaduritele, doktorantidele ja magistrantidele ning MTÜ Orhideekaitse Klubi liikmetele.  Külalised täiendasid päeva sisukate ettekannetega.

Rakke tehase infopäeval osalesid kohaliku kooli õpilased, Rakke vallavalitsuse ja kohaliku meedia esindajad. Nordkalk'i tegevust ning tooteid tutvustasid Nordkalk'i töötajad ja ettevõtte kliendid, kes rääkisid meie toodete kasutamisest oma tootmisprotsessides ning nende vajalikkusest igapäevaelus.

Sel aastal korraldab Nordkalk AS Euroopa maavarade päeva Rakkes, mis toimub 24. mail. Meil on hea meel, et me jätkame seda traditsiooni ning oleme tänulikud kõigile meie külalistele.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.