Uudised ja väljaanded

Loe viimaseid uudiseid Nordkalki kohta

Nordkalk on oma jätkusuutlikkuse programmi vastavalt sidusrühmade ootustele läbi vaadanud

Janeriin Lepik (janeriin.lepik a nordkalk.com), 22.12.2020

Muudetud programmis on rõhk asetatud keskkonna käejäljele, s.t meie lubjakivipõhiste lahenduste positiivsele keskkonnamõjule, meie tegevuse kliimamõju vähendamisele ja aktiivsele dialoogile kohalike kogukondadega.

Muudatused põhinevad 2020. aasta sügisel läbi viidud sidusrühmade uuringu tulemustel. Kokku laekus 102 vastust Nordkalki peamistelt sidusrühmadelt, kes esindasid kliente, otsustajaid, mõjutajaid, oma töötajaid ja omanikke; meie põhiturgudelt Soomest, Rootsist, Poolast ja Eestist. 93% vastanutest peab äärmiselt või väga oluliseks, et Nordkalk toimiks jätkusuutlikult.

"Saime oma huvirühmadelt väärtuslikku tagasisidet, et toetada meie jätkusuutlikku arengut järgmistel aastatel. Peamiste fookusvaldkondade olulisus sai suures osas kinnitust ja jätkame pikaajalist tööd nende valdkondade arendamisel," võtab kokku jätkusuutlikkuse direktor Håkan Pihl.

Fossiilivabad toimingud aastaks 2045

Uue fookusvaldkonnana programmis tutvustame nn keskkonna käejälge, mis viitab meie lubjakivipõhiste lahenduste positiivsele keskkonnamõjule. Need mõjud tekivad siis, kui meie kliendid kasutavad Nordkalki tooteid oma keskkonnamõjude vähendamiseks, näiteks reovee või suitsugaaside puhastamisel või saasteainete sidumiseks oma protsessides.

Lisaks oma positiivse mõju suurendamisele peame jätkama kahjulike keskkonnamõjude vähendamist. Sidusrühmade seas pöörati erilist tähelepanu heitkoguste vähendamisele ja meie tegevuse kliimamõjule. Oleme nüüd oma kliimamuutusi leevendavatele tegevustele seadnud pikaajalised eesmärgid ja alustanud fossiilivabade tegevuste tegevuskava väljatöötamist. Meie eesmärk on süsinikuneutraalsus aastaks 2045.

Lisaks kliimamõjudele eeldavad meie sidusrühmad, et me jätkaksime kohalike keskkonnamõjude, näiteks tolmu, müra ja vibratsiooni, aktiivset jälgimist; ning peaksime dialoogi kohalike kogukondadega.

Meie eesmärk on 100% materjalitõhusus ja ringmajandus

Jätkame süstemaatilist tööd materjali efektiivsuse tõstmiseks ja kogu materjali kasutamiseks ning pingutuste suurendamiseks ringlahenduste valdkonnas.

Ohutus on sotsiaalse vastutuse keskmes

Sotsiaalse vastutuse valdkonnas on meie sidusrühmade jaoks kõige olulisemad teemad seaduste ja määruste järgimine ning pidev tähelepanu tööohutusele. Nordkalkis on tööohutus ettevõtte juhtimise oluline osa. Meie eesmärk on pidev täiustamine ja meie lõppeesmärk on null õnnetust.

Majandusliku vastutuse valdkonnas rõhutavad meie sidusrühmad meie paekivivarude säästva majandamise ja pideva arendamise tähtsust.

Lisateave:
Sustainability Director Håkan Pihl, +358 40 762 6092
Chief Communications and People Officer Hanne Mäkelä, +358 50 385 8670.

Sustainability Programme 190221

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.