Uudised ja väljaanded

Loe viimaseid uudiseid Nordkalki kohta

Nordkalki autasustati EcoVadise kuldmedaliga

Janeriin Lepik (janeriin.lepik a nordkalk.com), 26.10.2020

Maailma kõige usaldusväärsem ettevõtete jätkusuutlikkuse reitingute hindaja EcoVadis on andnud Nordkalkile kuldse EcoVadise medali. Selle tulemusega on Nordkalk EcoVadise hinnangul enam kui 65 000 ettevõtte seas top 5% hulgas.

Nordkalki 2020. aasta hinnangu kogutulemus on 68/100, mis on suurem kui 96% kõigist meie tööstuses EcoVadise hinnatud ettevõtetest (kivi, liiva ja savi kaevandamine).

EcoVadise hinnatud neljast jätkusuutlikkuse temaatikast (keskkond, töö ja inimõigused, eetika ja jätkusuutlikud hanked) esines Nordkalk keskkonna osas kõige paremini skooriga 80/100. Ka töö- ja inimõiguste osa hinnati kõrgemale tasemele. Enim arenguruumi leiti jätkusuutlike hangete osas.

"Mul on hea meel, et meie skoor paranes võrreldes eelmise aastaga ning jõupingutused jätkusuutlikkuse alase töö ja aruandluse arendamisel tasuvad end ära. Nordkalkil on pika ajalooga keskkonnaaruandlus, suur tähelepanu keskkonnaküsimustele ja tööohutusele ning selgelt edastatud eesmärgid. See pühendumus ilmneb ka tulemustes,” ütleb Nordkalki jätkusuutlikkuse direktor Håkan Pihl.

„Püüame lähiaastatel oma tulemusi veelgi parandada. Täpsustame ja täiendame oma pikaajalisi strateegilisi eesmärke, töötame edasi jätkusuutlike hangete ärimudeli kallal ja arendame ettevõtte vastutusalast aruandlust, et see vastaks GRI raamistiku nõuetele,” lõpetab Håkan Pihl.

Nordkalki jätkusuutlikkuse programm vaadatakse läbi, et paremini vastata ettevõtte ajakohastatud strateegiale ja sidusrühmade ootustele.

Lisainformatsioon
Håkan Pihl, jätkusuutlikkuse direktor, +358407626092.

Ecovadis medal 2020

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.