Uudised ja väljaanded

Loe viimaseid uudiseid Nordkalki kohta

Kasutusele on võetud uus rikkumisest teatamise teenus

Janeriin Lepik (janeriin.lepik a nordkalk.com), 20.10.2020

Nordkalk võttis kasutusele uue rikkumisest teavitamise teenuse. Uus teenus, mis asendab endisi aruandluskanaleid, annab Nordkalki töötajatele ja välistele sidusrühmadele võimaluse teatada väärkäitumisest asjas, mis ei vasta Nordkalki väärtustele, eetikajuhistele (käitumisjuhend) või kehtivatele õigusaktidele ja millel võib olla tõsiseid tagajärgi organisatsiooni või üksikisiku jaoks. Teavitajal ei pea olema kahtlusi toetavaid tõendeid, kuid raportid tuleks esitada heas usus.

Aruandekanalit haldab anonüümsuse tagamiseks väline partner WhistleB, Whistleblowing Centre. Raporteerimisprotsess on konfidentsiaalne ja parooliga kaitstud. 

„Me Nordkalkis püüame tagada oma tegevuses avatud õhkkonna ja säilitada kõrged eetikanormid. Meil kõigil on nende eesmärkide saavutamisel oluline roll ja seetõttu on oluline, et kõik teavitaksid arvatavast vääriti käitumisest. Täname teid, et aitate meid selles olulises valdkonnas,” ütleb Nordkalki õigusdirektor Markus Kivimäki.

Rikkumisest teatamise teenusele pääseb juurde, kasutades linki: report.whistleb.com/et/nordkalk

Lisainformatsioon:
Markus Kivimäki, õigusdirektor, tel. +358 20 753 7000.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.