Uudised ja väljaanded

Loe viimaseid uudiseid Nordkalki kohta

Nordkalki 2019. aasta jätkusuutliku arengu aruanne on avaldatud

Janeriin Lepik (janeriin.lepik a nordkalk.com), 9.3.2020

Nordkalk on avaldanud oma 2019. aasta jätkusuutliku arengu aruande. Rahvusvahelise GRI aruandlusstandardi järgi koostatud ja direktorite nõukogu poolt heaks kiidetud aruanne toob välja ettevõtte jätkusuutliku programmi rakendamiseks tehtud konkreetsed tegevused ja saavutused.

Meie jätkusuutlikkuse programmi struktuuril on üheksa fookusala, mis koosnevad 27 materiaalsest aspektist ning mis keskenduvad meie tegevuste keskkonnaalasele, sotsiaalsele ja majanduslikule mõjule. Igal alal on välja toodud juhatuse kohustused, pikaajalised eesmärgid ja võtmenäitajad (KPI), mis on samuti seotud meie juhtimissüsteemiga. 2020. aasta alguses vaatas juhatus uuendatud strateegia valguses jätkusuutlikkuse programmi ja juhatuse kohustused üle.

Nordkalki uue strateegia südames on jätkusuutlikkus

Meie visiooniks on saada juhtivaks lubjakivitoodete tootjaks, kes keskendub jätkusuutlikkele lahendustele. Praktikas tähendab see, et arendame aktiivselt uusi tooteid ja lahendusi, mis toetavad meie kliente nende püüdlustes jätkusuutlikkuse poole, st keskendume lubjakivil põhinevatele toodetele, mis aitavad meie klientidel keskkonnamõjusid vähendada.

Suurendame oma osa ringlahendustes ning tegutseme selles suunas, et kõik kaevandatud materjal saaks 100% tõhusalt ära kasutatud. Samal ajal keskendume sellele, et vähendada meie tegevustega kaasnevaid kahjulikke mõjusid, milleks on lubjakivist kaltsiumoksiidi ja kustutatud lubja tootmisel ning mineraalide kaevandamisel eralduvad ained.

Kuna meie tuleviku edu sõltub meie inimeste jätkuvast pühendumisest, soovime oma personali eest hästi hoolitseda ning tagada neile ohutu töökeskkonna iga päev. Ohutus on meie esimene prioriteet ning ülim eesmärk on viia õnnetuste arv nullini.

Et tagada oma äri kasumilik kasv, peame kindlustama lubjakivi varud tulevikuks ning jätkama pideval täiustamisel põhineva täiuslikkusmudeli programmiga.

Materjali 100% tõhusa ärakasutamise eesmärk ületatud

2019. aastal jätkasime soorituse parandamise programmi energiatõhususe tegevustega ning suutsime oma iga-aastase eesmärgi ületada. Jätkasime oma teed ilma fossiilsete kütusteta tegevuse suunas, suurendades biokütuste osakaalu ning osaledes teadusprojektides, mis keskendusid tööstussegmendi süsinikujalajälje vähendamisele.

Meie eesmärgiks on kasutada ära kõik kaevandatud materjalid ja tootmise käigus tekkivad kõrvalsaadused. 2019. aastal õnnestus meil ületada oma pikaaegne eesmärk kasutada tõhusalt ära 100% materjali tänu kasutatud puistangute kivide suurele kogusele.

Tööohutus liikus õiges suunas ning tööga seotud õnnetuste määr (LTA1 = õnnetuste arv miljoni töötunni kohta) paranes 22%, määrani 6,9 (2018. aastal oli 8,9).

2019. aastal kaevandasime 13 miljonit tonni lubjakivi. See on vähem kui 5% ettevõtte kogu reservidest, mida püüame tagada minimaalselt 20 aastaks karjääri kohta.

Nordkalk Sustainability Report 2019

Rohkem teavet:

Hanne Mäkelä, kommunikatsiooni- ja kaubamärgidirektor, tel. +358 50 3858670.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.