Uudised ja väljaanded

Loe viimaseid uudiseid Nordkalki kohta

Milline seos on lubiväetise AtriGran ja mahepõllunduse vahel?

Natalia Andrejeva (natalia.andrejeva a nordkalk.com), 17.7.2019

Eile toimus Õssu külas Eesti Maaülikooli poolt korraldatud Maheviljelusviiside esitluspäev. Päeva üheks teemaks oli Mulla pH neutraliseerimine maheviljeluses. Esitluspäev toimus "Teadmussiirde pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas" raames, mida toetas Euroopa Liit. Ürituse sihtgrupiks olid mahepõllumehed. 


Ettevõte Baltic Agro osales lubiväetise katsetega. Katsete eesmärgiks oli vaadata, milline on optimaalne väetise laotusnorm, mida põllumehel oleks rahaliselt kõige kasulikum kasutada, ning kuidas see mõjutab saagikust. Selleks kasutati erineva külvinormiga Nordkalki granuleeritud lubiväetist AtriGran: 500 kg väetist hektari kohta, 1000 kg/ha ning 1500kg/ha. Lisaks oli veel katse meie Karinu karjääri põllulubjaga. 


Katse veel kestab, tulemused avaldatakse järgmisel aastal Baltic Agro poolt korraldataval mahepõllunduse seminaril, veebruarikuus.  

Farming seminar.jpg


Samas kohas, aga teisel põllulapil, hinnatakse täna AtriGrani järelmõju. 
Nordkalki esindas eile Maikel Jätsa, kes rääkis meie toodetest ja vastas põllumeeste küsimustele.

Farming seminar_1.jpg


Täname kõiki, kes tundsid huvi meie AtriGrani ja põllulubja vastu! Kui Teil jäi midagi küsimata, palume võtta ühendust Maikel Jätsaga.

Nordkalk soovitab:
Sügisene lupjamishooaeg on kohe-kohe algamas. Selleks, et lupjamine saaks õigeaegselt veel sel aastal tehtud, võtke meiega ühendust juba nüüd!


LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.