Uudised ja väljaanded

Loe viimaseid uudiseid Nordkalki kohta

Nordkalk AS tähistab täna ülemaailmset keskkonnapäeva

Natalia Andrejeva (natalia.andrejeva a nordkalk.com), 5.6.2019

Nordkalk, nagu enamik ettevõtteid, on tihedalt seotud keskkonnaga. Me kõik tegutseme looduskeskkonnas ja jätame sinna mingi jälje. Nordkalki jälg on looduses hästi märgatav just karjääride kaudu, kuna vajame oma tegevuseks lubja- ja dolokivi. Aktiivse kaevandamise perioodil ei pruugi karjääridest avanev pilt olla kõige meeldivam ja sageli ei suuda me ette kujutada korrastatud karjääri, mis ometi on kaevandamise loomulik jätk. Meie jälge keskkonnas suurendab lubjakivi edasine töötlemine tehases.

Miks ja kuidas me seda siiski teeme?

Teeme seda selleks, et katta meie kõigi erinevaid vajadusi lubja- ja dolokivitoodete osas ja varustada teisi tööstusi toor- või abiainega mingi muu toote valmistamisel.
Tähtsustame väga keskkonnahoidu oma igapäevases tegevuses. Juba kaevandamist planeerides arvestame võimalikke mõjusid. Keskkonnamõjude hindamise tulemusi järgides viime läbi uuringud ja  edaspidise kaevandamise. Kaevandatava maavara võimalikult suur kasutus ja jääkide vähendamine on üks esimesi meetmeid, mida saame teha keskkonnahoiuks.  Siinkohal saame märkida meie Kurevere üksuse materjali 100% kasutust mitmete aastate vältel. 

2019. aasta ülemaailmse keskkonnapäeva teema on õhusaaste
Tänavune keskkonnapäev on suunatud õhusaaste vähendamisele. Oleme oma tootmises tegelenud aktiivselt õhusaaste vähendamisega alates konveierite katmisest karjäärides, Virtsu sadamas ja lõpetades filtrite paigaldamise ning täiustamisega Rakke tehases tolmu vähendamise eesmärgil. Kogu Rakke tehase rekonstrueerimise maksumusest moodustasid enam kui viiendiku keskkonnamõjude vähendamisele suunatud investeeringud. Vaatamata senistele pingutustele, mida oleme siiani teinud keskkonnamõjude vähendamiseks, ootab meid ees hulk väljakutseid ja sellealane parendusprotsess ei  lõpe kunagi. 

Meie tooted aitavad vähendada õhusaastet 

Tänase päeva puhul on sobilik märkida, et viimase viie aasta jooksul on rohkem kui 70% meie poolt toodetud kustutamata lubjast leidnud kasutust just õhusaaste vähendamiseks. Selle abil on energeetikaettevõtted ja õlitootjad puhastanud oma tootmisest väljuvaid heitgaase väävlist, hoides ära väävliühendite sattumise välisõhku. Nii on meie lubja abil tagatud väävlivabam õhk Iru, Narva ja Kohtla-Järve ümbruses. Niisamuti vähendatud happevihmade võimalust ja meie suurima mageveekogu Peipsi järve vee täiendavat hapestumist.

Anname endast parima ka põllumajanduses

Olulist rolli omab meie toodetud põllulubi muldade happesuse reguleerimisel ja selle läbi saagikuse suurendamisel taimede poolt omastatavate ühendite parema kasutuse kaudu. Nii saab taimekasvatus hakkama optimaalsete väetisekogustega ja on vähendatud taimede poolt kasutamata väetise sattumine looduskeskkonda. 
On hea meel märkida, et me mitte ainult ei ammuta meile vajalikku toorainet looduskeskkonnast ja valmista tooteid järgides keskkonnahoidu, vaid anname oma toodete kaudu keskkonnaparendusse olulise osa tagasi, vähendades meile kõigile vajalike teiste toodete, nagu elekter, põlevkiviõli, soojus ja taimekasvatuse saadused, tootmisega kaasnevaid kõrvalmõjusid. 

Head keskkonnapäeva!

Rohkem infot siin: www.worldenvironmentday.global/

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.