Uudised ja väljaanded

Loe viimaseid uudiseid Nordkalki kohta

Nordkalki Jätkusuutlikkuse aruanne 2018. aasta eest on nüüd avaldatud

Natalia Andrejeva (natalia.andrejeva a nordkalk.com), 12.3.2019

Jätkusuutlike otsuste ja jätkusuutlike toimingute roll muutub iga päevaga järjest olulisemaks. Meie jätkusuutlikkuse arendamine ei ole oluline mitte ainult meie äri, vaid ka meie klientide, investorite ja teiste sidusrühmade jaoks.
Nordkalki eesmärk on olla pikaajaliselt tulus äri vastutustundlikult tasakaalus meie sidusrühmade ja kogu ühiskonnaga. Me piirame oma tegevuse negatiivseid mõjusid, keskendudes rohkem säästlikkusele, pidevale täiustamisele ja parimate võimalike meetodite ja tehnika kasutamisele. Jätkusuutlikkus on osa meie äristrateegiast ja meie üheksa fookusvaldkonda integreeritakse juhtkonna poolt igakuiselt.
Lubjakivipõhistel toodetel ja lahendustel on oluline roll puhtamas õhus, vees ja pinnases ning toorainena. Tooted on vajalikud selleks, et paljud tööstusharud saaksid vastata rohelise ülemineku väljakutsele. Nordkalk teeb suuri jõupingutusi uute jätkusuutlike toodete ja lahenduste väljatöötamiseks. Selles aruandes rõhutatakse UN Sustainable Development Goal eesmärki nr 6 - puhas vesi ja kanalisatsioon, kuidas Nordkalk ja meie tooted aitavad kaasa säästvamale arengule.
Meie säästva arengu aruande eesmärk on tutvustada meie jätkusuutlikkuse alast tööd meie sisemiste ja väliste sidusrühmade jaoks üksikasjalikumalt ning anda asjakohaseid näiteid selguse ja läbipaistvuse tagamiseks. Me parandame pidevalt oma jätkusuutlikkuse tavasid ja aruandlust ning püüame oma aruandluses järgida järgmiste aastate GRI standardeid.
Aruande saate alla laadida meie veebisaidilt: www.nordkalk.ee/jatkusuutlikkus/


LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.