Lubi igapäevaeluks

Lubjakivi on vajalik toormaterjal

Tootmisprotsess

Nordkalk kaevandab lubjakivi ja töötleb selle purustatud ja jahvatatud lubjakiviks, kontsentreeritud kaltsiidiks ning kustutamata ja kustatud lubjaks. Tootevalikusse kuuluvad ka dolomiit ja vollastoniit.


Keri allapoole, et avastada järk-järgult tootmisprotsess!

Purustamine

Kaevandatud kivi transporditakse esialgsele purustamisele. 

Sõelumine

Pärast kivi purustamist sorteeritakse need sõelumise teel erinevatesse fraktsioonidesse, pärast mida läheb see edasisele töötlemisele. 

Lõpptoode

Lubjakivi 

Lõpptoode

Lubjakivi pulber 

Jahvatamine

Jahvatamisel jahvatatakse lubjakivi peeneks pulbriks. 

Lubja ahi

Lubjakivi (CaCO3) põletatakse pöörd- või šahtahjus, kus see jaguneb kaltsiumoksiidiks, st kustutamata lubjaks  (CaO), ja süsinikdioksiidiks (CO2).

Purustamine

Kustutamata lubi on purustatud erinevateks fraktsioonideks. 

Lõpptoode

Kustutamata lubi = QL

Sõelumine

Pärast purustamist sorteeritakse kustutamata lubi erinevatesse fraktsioonidesse sõelumise teel. 

Jahvatamine

Jahvatamisel jahvatatakse kustutamata lubi peeneks pulbriks.  

Hüdrati- seerumine

Kustutatud lubi saadakse vee lisamisel kustutamata lubjale. Kaltsiumoksiid reageerib veega, et toota kaltsiumhüdroksiidi  (Ca(OH)2), kustutatud lupja.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.