Lubi igapäevaeluks

Lubjakivi on vajalik toormaterjal

Toimivusdeklaratsioonid ja CE-märgised

Kaltsiumlubi

RAKKE kustutamata lubi

   Jahvatatud kustutamata lubi Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   Purustatud kustutamata lubi Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   Kustutamata tükklubi Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

SOOME kustutatud lubi


Täitematerjalid (süsteem 2+)

Betoon EN 12620

RAKKE peentäitematerjalid ja fillerid

   R1 Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   R2 Toimivusdeklaratsioon ja CE- märgis

   R6 Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

VASALEMMA killustikud

   4/8mm, 4/16mm, 2/20mm, 2/32mm ja 16/32mm Toimuvusdeklaratsioon ja CE-märgis

Asfalt EN 13043

RAKKE peentäitematerjalid ja fillerid

   RAF Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis 

   R3 Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   R4 Toimivusdeklatarsioon ja CE-märgis

VASALEMMA killustikud

   0/4mm, 4/8mm, 4/16mm, 8/16mm ja 16/32 mm Toimuvusdeklaratsioon ja CE-märgis  

Ehitus ja tee-ehitus  EN 13242

RAKKE peentäitematerjalid ja fillerid

   R1 Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   R2 Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   R3 Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   R4 Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

VASALEMMA killustikud

   0/16mm, 0/32mm, 0/63mm, 4/16mm, 2/32mm, 4/32mm, 4/63mm, 8/16mm, 16/32mm, 16/63mm ja 32/63mm Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

Mördid EN 13139

RAKKE peentäitematerjalid ja fillerid

   R0 W Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   R0 Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   R1 Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   R2 Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   R3 Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   R4 Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   R5 Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   R20 Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

Täitematerjalid (süsteem 4)

Ehitus ja tee-ehitus  EN 13242

KARINU killustik

   0/8mm Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   7/45mm Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

KUREVERE killustik

   5/15mm Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   15/25mm Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   16/32mm Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   0/32mm Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   5/60mm Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   25/60mm Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis

   40/90mm Toimivusdeklaratsioon ja CE-märgis


Betoon EN 12620

KUREVERE killustik

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.