Lubi igapäevaeluks

Lubjakivi on vajalik toormaterjal

Toimivusdeklaratsioonid ja CE-märgised

Rakke tehase toodete toimuvusdeklaratsioonid

Lubi

Jahvatatud kustutamata lubi

Toimivusdeklaratsioon

Purustatud kustutamata lubi

Toimivusdeklaratsioon

Kustutamata tükklubi 

Toimivusdeklaratsioon

Fillerid

Asfalt EN 13043

RAF

Toimivusdeklaratsioon

R3

Toimivusdeklaratsioon

R4

Toimivusdeklaratsioon

Betoon EN 12620 

R1

Toimivusdeklaratsioon

R6

Toimivusdeklaratsioon

Ehitus ja tee-ehitus EN 13242

R1

Toimivusdeklaratsioon

R2

Toimivusdeklaratsioon

R3

Toimivusdeklaratsioon

R4

Toimivusdeklaratsioon

Mördid EN 13139

R0 W

Toimivusdeklaratsioon

R0

Toimivusdeklaratsioon

R1

Toimivusdeklaratsioon

R2

Toimivusdeklaratsioon

R3

Toimivusdeklaratsioon

R4

Toimivusdeklaratsioon

R5

Toimivusdeklaratsioon

R20

Toimivusdeklaratsioon


Rakke tehase toodete CE-märgised

Lubi

Jahvatatud kustutamata lubi

CE - märgis jahvatatud kustutamata lubi

Purustatud kustutamata lubi

CE - märgis purustatud kustutamata lubi

Kustutamata tükklubi 

CE - märgis kustutamata tükklubi

Fillerid

Asfalt EN 13043

RAF

CE-märgis - R0

R3

CE- märgis- R3

R4

CE-märgis - R4

Betoon EN 12620

R1

CE-märgis- R1

R6

CE-märgis- R6

Ehitus ja tee-ehitus EN 13242

R1

CE märgis R1

R2

CE märgis R2

R3

CE märgis R3

R4

CE märgis R4

Mördid EN 13139

R0 W

CE-märgis R0W

R0

CE-märgis R0

R1

CE-märgis R1

R2

CE-märgis R2 

R3

CE-märgis R3

R4

CE-märgis R4 

R5

CE-märgis R5

R20

CE-märgis R20


Vasalemma karjääri toodete toimuvusdeklaratsioonid ja CE-märgised

Täitematerjalid

Asfalt: EN 13043

0/4mm, 4/16mm, 8/16mm ja 16/32 mm

Toimuvusdeklaratsioon ja CE-märgis 

Betoon  EN12620

4/16mm, 2/20mm, 2/32mm ja 16/32mm 

Toimuvusdeklaratsioon ja CE-märgis 

Ehitus ja tee-ehitus  EN 13242

0/16mm, 0/32mm, 0/63mm, 4/16mm, 2/32mm, 4/32mm, 4/63mm, 8/16mm, 16/32mm, 16/63mm ja 32/63mm

Toimuvusdeklaratsioon ja CE-märgis 


LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.