LUBI IGAPÄEVAELUKS

Väärtuse loomine Nordkalk E-seeria toodetega

Nanotooted

Nordkalki E-seeriate tooteportfoolio põhineb kõrgetasemelisel toote- ja protsessitehnoloogial. Välja töötatud tooted pakuvad kõrget kvaliteeti kruntides, liimides ja paberis, samuti ka ehitusmaterjali kasutusvaldkonnas. Tehnoloogiat on kohandatud optimaalse pinnase koosmõju jaoks polümeeride kasutusvaldkonnas, mis tõstab toote lõppomadusi ja kulutõhusust. Tulemuseks on suurepäraste omadustega kuluefektiivne lõpptoode.

Valides Nordkalki E-seeriate tooted, aitate keskkonda ja panustate edasisse jätkusuutlikusse arengusse, näiteks süsiniku jalajälje vähendamisse. E-seeriate tooted vähendavad vajadust kasutada keemiliselt töödeldud tooteid, mis koormavad loodust.

  • Nordkalk Enrich A
    Kaltsiumkarbonaadil põhinev lahendus veepõhiste liimide ja hermeetikute jaoks.
  • Nordkalk Enrich C
    Kaltsiumkarbonaadil põhinev lahendus veepõhiste värvide jaoks.

Nordkalk Enrich
598 kt, uuendatud 21.3.2019

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.