Lubi igapäevaeluks

Lubjakivi on vajalik toormaterjal

Nordkalk Agricalc L

Nordkalki lubiväetised koosnevad peenestatud kaltsiidist või magneesiumit sisaldavast lubjakivist. Tavapäraselt kasutatavad lupjamisained sisaldavad kaltsiumkarbonaati ehk kaltsiiti (CaCO3) või kaltsiummagneesiumkarbonaati CaMg(CO3)2. Dolomiidiga on tegemist juhul, kui Mg-sisaldus on 10% või enam.

Optimaalne pH on 6,5

Mullaviljakuse parandamiseks tõstetakse mulla pH taset, kuna happelisus takistab taimede toitainete omistamist. Suur ja kvaliteetne saak on võimalik saavutada viljakusklassis "hea", mille puhul mulla optimaalne pH jämedama struktuuriga mineraalmuldadel ja savimuldadel on 6,5.

Lupja regulaarselt

Lupjamist soovitatakse korrata iga 4–5 aasta tagant. Paljud tegurid näiteks lämmastikväetised ja maaharimine muudavad põldu happelisemaks. Sellisel juhul saab rääkida hoolduslupjamisest, mille eesmärk on hoida saavutatud pH taset. Tavaline hoolduslupjamise kogus on 5–7 tonni hektarile. Kui happelise põllu, näiteks uudismaa või kesa pH-d soovitakse tõsta, tehakse tavaliselt täislupjamine, mille abil pH tõstetakse vajalikule tasemele.

Täislupjamise kogused on suuremad ning üldjuhul soovitatakse lupjamine jagada mitme korra vahel ja maad nende vahel harida, sest sellisel juhul saab lubi pinnases paremini mõjule pääseda. Suurimaks ühekordseks annuseks soovitatakse 10 t/ha.

Lupjamisained on erinevad

Vastavalt väetiseseadusele tuleb lubjakivil baseeruvate lupjamisainete tootetutvustuses märkida fraktsioon ning kiiretoimeline neutraliseerimisvõime. Lupjamisaine struktuur mõjutab oluliselt lubja efektiivsust ja lahustuvust. Lubja peen struktuur mõjutab ennekõike kiiresti toimivat neutraliseerimisvõimet ehk seda, kui kiiresti lubi pinnases mõjuma hakkab. Peene struktuuriga lubi lahustub kiiremini ja tõstab ka pH-d kiiremini kui jämedama struktuuriga tooted.

Kui kiiresti lubiväetis toimib?

Tavapärased lubiväetis saavutavad pH tõstmise tipu 2–3 aastat pärast laotamist ning toimeaeg kestab sõltuvalt kontsentratsioonist ja fraktsioonist 5–10 aastat.

Nordkalki lubiväetis koosneb peenestatud kaltsiidist või magneesiumit sisaldavast lubjakivist, mis tõstavad põllu pH-d kiiresti ja tõhusalt. Need on sobivad põldude pH tõstmiseks ning toimivad samas ka kaltsium- ja magneesiumväetisena.

Kui palju lupja tuleks laotada?

Oder on mulla happesuse suhtes tundlik taim ning seepärast eeldab hea odrasaagi saamine ka põllu pH hoidmist õigel tasemel. pH suhtes on eriti nõudlikud õlleodra sordid. Nende vajalik viljakusklass on kõrge, mis tähendab, et pH peaks mineraalmuldadel olema 6,8 ja savimuldadel 7,0. Odrasortide happesuse taluvuse võimes on erinevusi, kuid üldiselt võttes on kahetahulised sordid enamasti mitmetahulistest sortidest happelisuse suhtes tundlikumad.

Nisu soovituslik pH tase on õlleodra sortidele sarnaselt mineraalmuldadel 6,8 ning orgaanilistel muldadel 6,4. Väikese huumusesisaldusega rasketel savimuldadel on nõudlikemate viljasortide soovituslik pH 7. Nisu kasvatamisel peaks pH siiski olema alati vähemalt 6,5. Nisusortide happesuse taluvuse osas ei esine nii suuri erinevusi kui odra puhul.

Kaera soovituslik pH on mineraalmuldadel 6,4 ja savimuldadel 6,7. Piisavalt kõrge pH tagab toitainete vajaliku omastatavuse, sest happelises mullas ei ole suur osa toitainetest taimedele kasutatav.

Rukkil on soovituslik pH mineraalmuldadel 6,4 ja savimuldadel 6,7. Toitainete kättesaadavuse seisukohast peaks põllu pH olema vähemalt 6,5.

Vaadake taimepõhist soovituslikku pH taset allpool olevast tabelist.

Taimepõhine soovituslik pH
Taimeliik Mineraalmuld Savimuld Orgaaniline muld Soovituslik viljakusklass
Suhkrupeet 7,2 7,4 6,7

väga kõrge

Oder (õlleoder)  6,8  7,0  6,4  kõrge 
 Nisu 6,8  7,0  6,4  kõrge
Hernes 6,8  7,0  6,4  kõrge
 Ristik 6,8  7,0  6,4  kõrge
Oder (söödaoder)  6,4  6,7  6,0  hea
Rukis ja kaer 6,4  6,7  6,0  hea
Rüps ja raps 6,4  6,7  6,0  hea
Heintaimed 6,4  6,7  6,0  hea
Tööstuslik kartul 6,4  6,7  6,0  hea
Toidukartul 6,2  6,5  5,7  rahuldav

Ei kalkkia ohra

Lupjamata odrapõld.

Ohra kalkittu pH 6,3

Lubjatud odrapõld. pH 6,3.

Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke meiega ühendust

Maikel Jätsa
Maikel Jätsa
Müügijuht- Eesti
eesti, inglise
Andres Rammul
Andres Rammul
Võtmeklientide müügijuht, juhatuse liige
eesti, vene, inglise

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.