Lubi igapäevaeluks

Lubjakivi on vajalik toormaterjal

Kustutamata lubi

Nordkalk toodab Karinu karjääri lubjakivist kvaliteetset kustutamata lupja erinevates fraktsioonides alates jahvatatud kuni peenestatud pulbri ja segatoodeteni.

Nordkalk AS toodab Rakke tehases mitut liiki kustutamata lupja:

  • Jahvatatud kustutamata lubi
  • Purustatud kustutamata lubi
  • Kustutamata tükklubi 

Kustutamata lupja tehakse purustatud ja sorteeritud lubjakivist kuumutades  ning jagades seda šahtahjus. 

Kustutamata lupja toodetakse purustatud ja sorteeritud lubjakivist teda šaftahjus põletades.
Šahtahjus põletamisel (~1000-1100 °C temperatuuri juures)  laguneb lubjakivi (CaCO3) kaltsiumoksiidiks ehk kustutamata lubjaks (CaO) ja süsihappegaasiks (CO2). Ajaliselt protsess kestab umbes 24-36 tundi.

Kustutamata lubja käitlemine ja hoiustamine nõuab kõigi ohutusreeglite järgimist, sest tegemist on kergesti reageeriva ainega. Veega kokkupuutumisel reageerib CaO ägedalt eraldades soojust. Protsessi tulemusena tekib kustutatud lubi ehk Ca(OH)2.


Rakke tehas.jpg

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.