#rockstarsinlime

Väärtused

Meie väärtused - avatus, õiglus, julgus, usaldus ja austus - juhivad meid kõigis meie toimingutes.

Avatus
Meie tegevus on läbipaistev, jagame teavet avalikult ja oleme alati valmis dialoogiks.

Õiglus
Kohtleme kõiki õiglaselt. Õiglane on ka meie suhtumine väljakutsetesse ning probleemide lahendamisse. 

Julgus
Meil on jõudu teha seda, mis on õige, võtta initsiatiivi ja võtta vastutust. Julgus annab meile võimaluse teha otsuseid ka raskete valikute ees. 

Usaldus ja austus 
Me teeme seda, mida lubame. Me kuulame ja austame erinevaid seisukohti ning arvestame teistega kõikides olukordades. 


JanMankkuNordkalk gruvan 800

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.