#rockstarsinlime

Ohutus on kõigi asi

Soovime, et meie inimesed läheksid pärast tööpäeva tervena koju. Koos saame lasta sellel juhtuda.

Hea ja ohutu töökoht on üks meie fookusvaldkondi. Meie pühendumus tervise ja ohutuse tagamisele on meie kõrgeim prioriteet.

Ohutus on arukas suhtumine

Meie pühendumus

  • ohutu töökoht, eesmärgiga viia õnnetusjuhtumite arv nulli
  • positiivse ohutuskultuuri loomine, kus kõik töötajad tegelevad ohutusalase mõtlemisega ning pühenduvad ohutule käitumisele ja õnnetustevabale töökeskkonnale
  • oma inimeste kompetentsi arendamine ohutusküsimustes
  • tervise ja ohutuse tähtsustamine kõigis otsustes ja olukordades

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.