Võtke meiega ühendust

Nordkalki asjatundlikkus Teie teenistuses

Rikkumisest teatamine

Whistleblowing - Rikkumisest teatamise teenus

Nordkalki töötajatel soovitatakse väärkäitumise või ebaeetilise käitumise kahtlusest teatada oma juhile, meie personali- või juriidilistele töötajatele või konfidentsiaalsena juriidilisele ametnikule. Samuti soovitatakse välistel sidusrühmadel ja meie tarnijatel teatada rikkumistest õigusametnikule.
Nordkalk pakub töötajatele kõigis meie tegutsevates riikides ja ka välistele sidusrühmadele meetodit teatada ka anonüümselt võimalikest mittevastavatest juhtumitest aruandekanali kaudu (vt linki allpool). Raporteid saab teha ka posti teel.

Uuritakse kõiki võimalikke rikkumisi. Kõik järgnevad leiud registreerib ja vaatab läbi õigusdirektor ja direktorite nõukogu revisjonikomisjon. Tõestatud rikkumised võivad põhjustada distsiplinaar- või kohtumenetlust. Protsessi kirjeldatakse põhjalikumalt Nordkalki rikkumisest teatamise poliitikas, mis on kättesaadav kõigile Nordkalki töötajatele siseveebis.

Kuidas kahtlustatavast rikkumisest anonüümselt teada anda

Anonüümseid teateid saab hõlpsasti teha Whisleblowingi kanali kaudu aadressil:
report.whistleb.com/et/nordkalk

Neid saab saata ka posti teel Nordkalki õigusdirektorile aadressil:

Chief Legal Officer/ Nordkalk Corporation
Skräbbölentie 18
FI-21600 Parainen, Finland.

Rikkumisest teavitamisega seotud teated tuleks märkida kui “CONFIDENTIAL” ja “URGENT”.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.