Võtke meiega ühendust

Nordkalki asjatundlikkus Teie teenistuses

Juriidiline teave

Enne lehekülje kasutamist lugege hoolikalt kasutustingimusi.

Nordkalk Korporatsiooni ülemaailmsete lehekülgede („saidi“) kasutamisel nõustute järgnevate tingimustega. Kui Te ei ole kasutustingimustega nõus, tuleb Teil veebileheküljelt lahkuda.

1. Ligipääsupiirangud

Selle lehekülje sisu osaline või täielik reprodutseerimine, edastamine, levitamine või säilitamine on keelatud ilma Nordkalk Korporatsiooni eelneva kirjaliku nõusolekuta. Sisu muutmine on keelatud. Võite siiski ainult isiklikuks kasutuseks hoiustada oma arvutis või välja printida väljavõtteid saidilt. Avalikuks märgitud pressiteadete ja muude dokumentide kasutamine on lubatud avalikuks kommunikeerimiseks, kui infoallikas on välja toodud.

2. Garantii puudumine

Lehekülje sisu on esitatud selle olemasoleval ja kättesaadaval kujul. Saidi täpsuse, usaldusväärsuse ega sisu osas ei anta otseselt ega kaudselt garantiid. Nordkalk Korporatsioon ei garanteeri, et sait või seda pakkuvad serverid on vigadeta, viirusteta või muude kahjulike komponentideta. Nordkalk Korporatsioon jätab omale õiguse muuta saiti või tagada juurdepääs sellele oma äranägemise järgi.

3. Autoriõigused

Selle lehekülje autoriõigused kuuluvad © Nordkalk Corporation 2016. Kõik õigused kaitstud.

4. Kaubamärgid

Sait sisaldab korporatsiooni logosid, tootenimesid, brände ja muid identifitseerimissümboleid, mis on otseselt või kaudselt Nordkalk Korporatsiooni omandatud kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Sait võib sisaldada ka kaubamärke või registreeritud kaubamärke, mis kuuluvad kolmandatele osapooltele. Kõikide selliste kaubamärkide omavoliline kasutamine on rangelt keelatud.

5. Materjalide esitamine

Esitades materjale e-kirja või meie mistahes serverile, garanteerite, et:

a) Nordkalk Korporatsioon võib avaldada materjali;

b) materjal ei ole konfidentsiaalne, sobib avaldamiseks ja ei sisalda viiruseid või muid kahjulikke omadusi;

c)  vastutate hüvitise eest ja kaitsete Nordkalk Korporatsiooni süütust, kui kolmas osapool algatab menetluse seoses Teie esitatud materjaliga;

d) ei algata meie vastu menetlust seoses Teie esitatud materjaliga.

6. Lingid kolmandate osapoolte lehekülgedele

Nordkalk Korporatsioon ei vastuta kolmandate osapoolte loodud või avaldatud materjalide eest, millele see sait on lingitud. Selliste linkide olemasolu ei viita ühegi lingitud saidi mistahes materjali heakskiitmisele ega kinnitamisele.

7. Vastutusest loobumine

Nordkalk Korporatsioon ei vastuta mingil juhul kahju eest, mis võib tuleneda saidi sisu kasutamisest või selle kasutamata jätmisest.

8. Vaidluste lahendamine

Kõik saidi kasutamisega seotud vaidlused lahendatakse Soomes Helsingi ringkonnakohtus vastavalt Soome seadustele.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.