Lubjakivi igapäevaeluks

Lubjakivi on vajalik toormaterjal

Raudne kompetents

Paljusid Nordkalki lubjatooteid kasutatakse rauamaagi töötlemisel teraseks. Iga tonni terase tootmine nõuab rohkem kui 50 kg kustutamata lupja. Lubi moodustab väga aluselise räbu, mis puhastab rauamaagi, et moodustada pärast keerulist protsessiahelat lõplik terastoode.

Rauamaagipelletid on stabiilsed ja homogeensed, mille tõttu on neid kerge transportida ja kõrgahju laadida. Lubjakivi ja lupja kasutatakse rauamaagipelletite tegemiseks. Kõrgahju alternatiivtoormaterjal on rauamaagisete. Settele lisatud lubjakivi ja lubi reageerivad mustusega ja tasakaalustavad toormalmi tootmise räbu kompositsiooni.

Pelletid ja/või sete laaditakse koos lubjakivi ja koksiga kõrgahju. Kõik toormaterjalid sulavad toormalmiks ja räbuks. Usaldusväärsed toormaterjalid nagu hea kvaliteediga lubjatooted on vajalikud efektiivse kõrgahju tegevuse efektiivsuse säilitamiseks ja kõrgkvaliteediliseks toormalmiks.

Üleliigne väävel ja fosfor eemaldatakse toormalmist spetsiaalsete lubjatoodete abil. Sellisteks toodeteks on peen kustutamata lubja pulber, millele on lisatud jahvatatud lubjakivi. Terase valmistamise protsessides sulatatakse ümbertöödeldud metall ja/või toormalm, räbusti ja tükklubi ahjus üles. Hapnikkonverterprotsessis kasutatakse peamise metallikandjana toormalmi ja elektrikaarahjudes ümbertöödeldud metalli. Lubi tekitab sulatusprotsessis räbu, mis omakorda kogub endasse terases leiduvad lisandid. 

Kopametallurgiat kasutatakse peamiselt terase koostise ja temperatuuri reguleerimiseks enne valu. Lubjatooted sulavad ja moodustavad kopas olevale terasele puhastava pinnaräbu. Räbu vähendab tõhusalt soojakadu töötlemise ajal.

Lõpuks valatakse lubjaga puhastatud teras pidevvaluprotsessis plaadiks või valtstoorikuks, mida töödeldakse edasi lõpliku
terastoodete saamiseks.

Kõige sobivama lubjatoote valimine tagab lihtsa protsessikontrolli, mis aitab saavutada soovitud kvaliteeti - ja säilitada madalaid protsessikulusid.


LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.