Lubjakivi igapäevaeluks

Lubjakivi on vajalik toormaterjal

Krundid ja liimid

Nordkalk W-seeriate, C-seeriate ja E-seeriate tooted on keskkonnasõbralikud tooted, mida kasutatakse täitematerjalina värvides ja kruntides, et parandada nende tehnilisi omadusi, näiteks kulumiskindlust ja heledust.

Krundid

Nordkalki C-seeriate tooteid kasutatakse kruntides ja värvides, et vähendada kulusid asendades nendega pigmente. Värvitööstuses asendavad Nordkalki E-seeriate tooted titaandioksiidi ja sideaineid, vähendades kulusid ilma lõpptoote tehnilisi omadusi kompromiteerimata. Nordkalki W-seeriate vollastoniidi toodetel on mitmekülgsed mineraalomadused, mis loovad mitmesuguseid tehnilisi eeliseid tööstuslikus kruntide kasutusvaldkonnas.

Liimid

Nordkalki C-seeriate, W-seeriate ja E-seeriate tooteid kasutatakse liimides ja sideainetes täitematerjalina. Nad mõjutavad reoloogilisi omadusi ja värvust. Vollastoniiti kasutatakse eelkõige tugevdava täitematerjalina, samal ajal kui Nordkalki E-seeriate tooted parandavad liimide tugevdavaid omadusi. Nad annavad lõpptoodetele ka parema stabiilsuse ja kulutõhususe.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.