Lubjakivi igapäevaeluks

Lubjakivi on vajalik toormaterjal

Lupjame Sinu põllumaad viljakaks!

Selleks, et põllumulla saagipotentsiaal oleks võimalikult kõrge, tuleb pöörata tähelepanu mulla reaktsioonile. Erinevad põllukultuurid on mullareaktsiooni suhtes erineva nõudlusega, kuid enamus kultuure vajavad soodsaks elutegevuseks neutraalset reaktsiooni.

Lupjamisest üldiselt
Sõltuvalt H+ ja OH- ioonide konsentratsiooni vahekorrast mullas saame määrata, kas keskkond on happeline, aluseline või neutraalne. Happelise keskkonna mõju taimedele avaldub mulla taimetoiteelementide liikuvuse ja mikroorganismide aktiivsuse kaudu. Mullaorganismide aktiivsus ning põhiliste toiteelementide omastatavus on happelises keskkonnas madalam, raskemetallide liikuvus aga suurem. Suur osa Eesti pinnasest on juba looduslikult happeline, seega pH taseme tõstmine mullas on äärmiselt vajalik, kui soovitakse saavutada võimalikult suur saagikus ja sobilik keskkond vilja kasvatamiseks.

Nordkalki lupjamisteenus
Omame aastate pikkust kogemust lupjamisteenuse osutamises. Pakume põllumeestele täisteenust kogu Baltikumis. Oleme arendanud oma lupjamisteenuse põllumehe jaoks nii mugavaks, et põllumehel endal tuleb:

1. Võtta vastu otsus lupjamisteenuse tellimise osas
2. Näidata meile oma põllud ette
3. Kokku leppida aeg töö teostamiseks. 
 
Kogu töö sh logistika teeme ära meie.

Kaasaegne lupjamisteenus
Selleks, et töö põllul saaks tehtud vajaduspõhiselt, on meie külvikud varustatud GPS seadmetega. Kui põllult on eelnevalt võetud mullaproovid ja pH olukord erinevatel aladel on kõikuv, siis tänu GPS-tehnoloogial põhinevale ketaslaoturile oleme suutelised teostama lupjamist vajaduspõhiselt. Selline täppistöö annab meile võimaluse teostada oma teenust efektiivselt ja professionaalselt. 

Nordkalk liming service_1

Põldude lupjamiseks kasutame looduslikku päritolu lubjakivijahu, mis oma olemuselt on puhas CaCO3. Kuna tegemist on loodusliku materjaliga, siis lisaks tavapõllundusele sobib kasutada meie põllulupja ka mahepõllunduses, mis omab ka vastavat tunnustust (võib kasutada mahepõllumajanduses kooskõlas määrusega (EÜ) nr 834/2007 ja (EÜ) NR 889/2008). Paraku ei ole iga lubjakivi sobiv muldade neutraliseerimiseks. Põhjus peitub lubjakivi struktuuris. Näiteks ehituskiviks sobilik lubjakivi on oluliselt kõvema struktuuriga ja selle neutraliseerimisvõime ning reaktiivsus võivad olla tunduvalt madalamad võrreldes meie poolt kasutatava Karinu karjääri lubjakiviga.

Nordkalk lupjamine_talv.jpg

Teostame töid aastaringselt

Loe rohkem lupjamisvajadusest 

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.