Lubjakivi igapäevaeluks

Lubjakivi on vajalik toormaterjal

Keskkond

Veepuhastus

Lubjatooteid kasutatakse veepuhastuses laialdaselt, joogivee töötlusest jäätmevee puhastuseni, loodusliku ja kaevandusvee puhastusprotsessidest muda stabiliseerimiseni. Lubjatooteid kasutatakse ka tootmisprotsessis kasutatava vee neutraliseerimiseks.

Joogi- ja jäätmevee puhastuses kasutatakse lubjatooteid vee pH taseme tõstmiseks ja aluselisuse reguleerimiseks. Jäätmvee puhastuses kasutatakse lupja ka fosfori ja metallide sadestamiseks ning tekkiva muda stabiliseerimiseks.

Joogivesi

Vee kommunaalasutused saavad kasutada kas Nordkalk QL tooteid, nt kustutamata lubi, või Nordkalk SL 90 tooteid, nt kustutatud lubi. Joogivee tootmisel doseeritakse tooteid protsessi sisse lubiveena koos pH kontrolliga. Lubivesi on selge vedelik, mis ei sisalda tahkes olekus lupja.

Lubivee kasutamisel on tegelik hapetustamisprotsess kiirem ja ühtlasem, kuna lahustumisprotsessid toimusid juba lubivee valmistamise ajal. Lubivesi on valmistatud kustutatud lubja suspensioonist. Suured vee kommunaalasutused saavad algmaterjalina kasutada kustutamata lupja, mis kustutatakse enne doseerimist kohapeal. 

Reovesi

Reovee puhastuse peamine eesmärk on vastuvõtvate veekogude koormuse miinimumini viimine, eemaldades kõik orgaanilised, hapnikku tarbivad ühendid ja toitained. Asulate reoveepuhastites töödeldakse vett peamiselt bioloogiliste ja keemiliste meetoditega, milles lubjatooteid saab kasutada pH taseme ja aluselisuse reguleerimiseks, toitainete sadestamiseks, muda käitlemiseks ning haisu kõrvaldamiseks.

Lubjatoodetega saab tõsta vee pH taset ja suurendada aluselisust. Lubjatooted erinevad üksteisest keemiliselt ning mõjutavad protsessi ja lõpptulemust erinevatel viisidel.

Kaltsiumkarbonaat on leeliseline ja lahustub aeglaselt. Toode toimib kõige paremini peeneks jahvatatult, kui reovee pH tase on alla 6,5. Toote doosi reguleerib voolukiirus. Kaltsiumoksiid ja kaltsiumhüdroksiid on tugevalt söövitavad. Nende toodetega saab reovee pH taset kergelt tõsta soovitud tasemele. Keemilised reaktsioonid on kiired, seetõttu saab pH anduri signaali kasutada doosi reguleerimiseks. 

Fosfori sadestumine

Erinevaid fosforiühendeid saab reoveest sadestada efektiivselt kaltsiumioonidega. Sadestumise jaoks vajalikku kõrget pH taset saab saavutada kaltsiumoksiidi või kaltsiumhüdroksiidi kasutades.

Nordkalki QL ja SL tooteid, näiteks kustutamata ja kustutatud lubi, kasutatakse peamiselt tööstusliku reovee neutraliseerimiseks. Mõningatel juhtudel on vaja aeglasemalt reageerivat lubjakivi pulbrit.

Tööstuslikku reovett töödeldakse kas ettevõtte enda reoveepuhastis või seda töödeldakse enne kohalikku kanalisatsioonisüsteemi juhtimist. Lubjatooteid kasutatakse happelise vee neutraliseerimiseks, lahustunud saasteainete sadestamiseks ja värvi eemaldamiseks. Suurimad erinevate bioloogiliste faasidega tööstuslikud reoveepuhastid toimivad nagu asulate puhastid, kus lubjatooteid kasutatakse pH taseme ja aluselisuse reguleerimiseks.

Metallide sadestumine

Lubjatooteid kasutatakse näiteks terasetehastes ja puhastusseadmetes erinevate happevannide neutraliseerimiseks ja metallide sadestumiseks. Kui sadestumine toimub kohe protsessi alguses, ei satu kahjulikud raskemetallid veekogudesse või asula puhastusseadme mutta selle taaskasutamist takistama.

Lubjatooted on head erinevate metalliioonide sadestamiseks näiteks alumiinium (AI), vask (Cu), kroom (Cr), raud (Fe), tsink (Zn), plii (Pb), nikkel (Ni) ja kaadmium (Cd). Lubjatooteid saab kasutada ka kahjulike anioonide näiteks sulfaatide, fluoriidide ja fosfaatide eemaldamiseks. Metallid tavaliselt sadestuvad siis, kui pH tase on söövitavalt kõrge.

Suitsugaaside puhastamine

Nordkalk toodab lubjakivi pulbreid, kustutamata ja kustutatud lupja. Suitsugaasidest saab enne korstnasse jõudmist eemaldada happelised ühendid, näiteks väävli-, kloori- ja fluoriühendid. See toimub nende ühendite neutraliseerimisel lubjakivitoodetega.

Sobivate lubjatoodete valik põhineb kasutataval puhastusmeetodil ja kulutõhususel. Sõltuvalt puhastusmeetodist on võimalik mõnda puhastamise kõrvalsaadust taaskasutada ehitustööstuses, nt kipsplaatide valmistamiseks.

Suitsugaaside puhastusmeetodid jagatakse tavaliselt märgadeks, poolkuivadeks ja kuivadeks meetoditeks.


LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.