Kasumlik äri

vastutustundlikul viisil

Samad reeglid kehtivad kõigile

Töötervishoiu ja –ohutuse reeglid ning regulatsioonid on Nordkalki enda töötajatele ja kõigile külastajatele Nordkalki territooriumil samad.

Soomes on kasutusel online ohutusvideo, mis juhendab detailselt, mida oodatakse üksusel olles, näiteks ohutusvarustuse tarkus, mida kõik isikud Nordkalki tootmisüksusesse sisenedes peavad vaatama kas eelnevalt Internetis või üksuses kohapeal.

Lappeenranta main gate 600px

Soomes suurendati ohutust tehases ja karjäärialades juurutades elektrilise juurdepääsukontrolli kõikides suurtes üksustes. 2016. aasta algusest on vaja neile üksustesse sisenemiseks ohutusalase koolituse läbimist ja eraldi ligipääsuluba. Kõik peavad enne territooriumile minemist vaatama ohutusvideot, mis annab juhiseid nt ohutusvarustuse kohta. Videot saab vaadata võrgus enne üksuse külastamist või kohapeal külastuse alguses.

Juurdepääsukontroll ja ohutusalane koolitus juurutatakse lõpuks ka kõikides teistes üksustes.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.