Kasumlik äri

vastutustundlikul viisil

Tööohutus on alati teema number üks

Ohutus ennekõike – Nordkalki pikaajaline eesmärk on null tööõnnetust ja tööohutus on lahutamatu osa kõigest, mida teeme.

Nordkalki tööohutusealased tegevused vastavad OHSAS 18001 standardi nõuetele. Viimaste aastate eesmärgiks on olnud ohutu mõtlemise ja töötajate teadlikkuse tõstmine, kuidas kellegi suhtumine mõjutab tema enda ja kaastöötaja ohutust. Seda on enamasti tehtud läbi kommunikatsiooni rutiinide arengu ja ohutuse juhtimise.

Kõiki Nordkalki töötajaid julgustatakse pöörama tähelepanu töökeskkonnale ja raporteerima tähelepanekuid tööl ja reisides äriasjus. Kõik tähelepanekud vaadatakse läbi ja lõplikud parendavad tegevused tehakse kahe kuu jooksul. Tööõnnetused raporteeritakse kõikides Nordkalki riikides nii kiiresti kui võimalik. Töötervishoid ja -ohutus on alati meie ettevõttesiseste koosolekute teema number üks.

Ohutuse teemal maailma esirinnas

Nordkalk sai 2016. aasta kevadel Soome Zero Accident Forum (Soome töötervishoiuinstituut) poolt aukirja meie ohutuse töö eest. Nordkalk klassifitseerus 2015. aastal tulemustele põhinedes tasemele I – maailma esirinnas.

Igal aastal annab Zero Accident Forum auhinna oma liikmete töökohtade, mis on edukalt arendanud oma tööohutust, ohutustaseme klassifikatsioonile. Ohutustaseme klassifikatsiooni auhinna andmine läbib ülevaatuse tööõnnetuste sagedustest ja tõsidustest töökohal. Lisaks peab olema juurutatud tööõnnetuste uurimise ja tõsiste olukordade raporteerimissüsteem.

Vyhtinen Lindstedt Virolainen

Nordkalki nimel võtsid sertifikaadi vastu tootmisdirektor Kari Vyhtinen (vasakul) ja tööohutusjuht Juha Virolainen (paremal). Üks Nordkalki ohutuse esindajatest, Ossi Lindstedt on samuti pildil.

Töötervishoiu ja -ohutuse andmed 2016

General Safety Instructions

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.