Kasumlik äri

vastutustundlikul viisil

Tarneahel

Nordkalk eelistab kasutada kohalikke tarnijaid; umbes 80 % Nordkalki ostudest toimub nende tegevusmaades. Lühikeste transpordidistantside keskkonnamõju on väiksem ja Nordkalk suudab paremini jälgida oma tarneahelaid.

Kõigile kehtivad samad reeglid

Kõik Nordkalk Grupi ostud sooritatakse vastavalt Nordkalki ostujuhenditele. Uue tarnijaga lepinguprotsessi alustades tehakse tarne hindamisprotsess: enne hankeprotsessi algust kontrollitakse üle tarnija taust ja usaldusväärsus, eetilisus ja finantsiline pool.

Tarnijatelt oodatakse pühendumust Nordkalki keskkonnakaitse ja jätkusuutlikkuse nõuete osas, kõrget ärieetika standardit ja ausust. Tarnijalt oodatakse Nordkalki Tarnija Käitumiskoodeksis välja toodud nõuete vastavust, mille tarnija on allkirjastanud osana ostukokkuleppest. Nordkalk ootab kõigilt oma tarnijatelt, et nad töötaksid Nordkalki väärtuste - avatus, õiglus, tagasihoidlikkus, usaldus ja austus - vaimus.

Lappeenranta main gate 600px

Kõigile Nordkalki territooriumit külastavatele isikutele kehtivad samad töötervishoiu ja -ohutuse reeglid ning regulatsioonid. 2016. aastal hakati Nordkalki suuremates üksustes läbi viima elektrilist pääsukontrolli ja kohustuslikku ohutusalast koolitust. Mõlemad kehtivad üksustes nii oma töötajatele kui ka külastajatele.

Lugege rohkem.

Tõhus logistika

Nordkalk pakub oma klientidele mitmekülgset ja säästvat logistilist teenindust. Meie logistiline ahel on tõhus, kiire ja töökindel.

Meie toodangut transporditakse nii laevade, rongide kui ka autodega. Korraldame 60% oma toodangu transpordist ise. Kasutame mitmeid kaubasadamaid ja meie terminalide võrgustik katab kogu meie tegevuspiirkonda Põhja-Euroopas. Laevad, mida kasutame, on projekteeritud spetsiaalselt kustutamata lubja veoks. See võimaldab tänu kinnistele laadimisseadmetele teostada laadimist igasuguse ilmaga. Meil on lepingud mitmete transpordifirmadega, kellel on pakkuda parimat võimalikku varustust lubja transportimiseks ja tagame nii haagis- kui ka konteinerveod kogu Euroopas.

Oleme asjatundjad lubja transportimisel.

Kontaktisikud

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.