Kasumlik äri

vastutustundlikul viisil

Sotsiaalne jätkusuutlikkus: inimeste eest hoolitsemine

Nordkalki edu sõltub oma klientide edust ja kõikide huvigruppide rahuolust: töötajad, omanikud, tarnijad ja võimud, kes annavad tegevusteks luba. Naabrid tahavad omada puhast ja ohutut äri läheduses, ühiskond saada suuresti kasu vajalike toodete kättesaadavusest ning produktiivne ettevõte loob finantsstiimuli.

Huvigrupid koosnevad inimestest, kellel on Nordkalki suhtes erinevad ootused. Kohtleme kõiki inimesi vastavalt meie väärtustele, mis rakenduvad terves Rettig Grupis: usume avatusse ja õiglusesse ning usaldus ja austus ning kommunikatsioon erinevate huvigruppidega on meie koostoimimise põhielementideks. Neljas väärtus, tagasihoidlikkus, on kuulamises ning erinevate vaadete ja arvamuste arusaamises rakendatav printsiip.

Nordkalk järgib kohalikke ja rahvusvahelisi seadusi ja regulatsioone, näiteks rahvusvahelisi tööjõustandardeid, mis on määratletud ILO poolt ja ÜRO ülemaailmses kokkuleppes (Global Compact), käsitledes inimõigusi, tööjõudu, keskkonda ja korruptsioonivastasust. Mitte mingil tingimusel ei aktsepteeri me lapstööjõu kasutamist või sunniviisilist tööd üheski oma tegevuses. Me ei salli korruptsiooni või altkäemaksu. 

Loe meie sotsiaalse jätkusuutlikkuse kohta, mis puudutab 

  • Personali
  • Töötervishoidu ja -ohutust
  • Kogukonda
  • Tarneahelat

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.