Kasumlik äri

vastutustundlikul viisil

Üle 40 aasta pikkune karjäär

Tänapäeval ei ole enam pikk karjäär tavapärane, kuid meil Nordkalkis on niisugustest karjääridest mitmeid näiteid.

Irja Salumets on töötanud Nordkalkis ja selle eelkäijas Rakke Lubjatehases 42 aastat. Ta tuli tööle Rakke Lubjatehase laborisse 1974. aasta augustis Tallinna Polütehnilisest Instituudist (tänapäeval Tallinna Tehnika Ülikool). Aastate jooksul on Irja töötanud mitmetel kvaliteedi ja tehnoloogiaga seonduvatel positsioonidel. Hetkel töötab ta peatehnoloogina, kelle peamisteks vastutusaladeks on kvaliteedi tagamine, kvaliteedialased juhendmaterjalid ja toodete sertifitseerimine.

Irja sõnul võib olla tema pikaajalise karjääri selgituseks olla põhjalikkus, õppimisvõime ja jonnakus. Ta õppis keemia teaduskonnas viis aastat, kuid lubjakivitoodete tootmise protsessidest ei teadnud suurt midagi, kui alustas töötamist Rakke Lubjatehases. Ta õppis töö käigus; peamisteks õpetajateks olid vanemad kolleegid ning NSVL kõige kuulsama lubjatootmise spetsialisti professor Monastõrjovi õpik, mida kasutab siiamaani.

Irja jaoks tuleb töötamine loomulikult ja tema arvates ei peaks keegi mõtlema, et teab kõike. Irja pikaajalise karjääri aluseks on lisaks õppimisvõimele ka asjaolu, et tema töö on alati talle huvi pakkunud. Tal on rõõm tõdeda, et nii ettvõte tervikuna kui ka laboratoorium on aastate jooksul kasvanud igati kaasaegseteks.

Irja plaanib jätkata töötamist veel paar aastat. 2016. aastal sai Irja Lääne-Viru Maavalitsuse poolt „Tubli töötaja“ rinnamärgi pikaajalise karjääri eest Nordkalkis. Samasuguse tunnustuse osaliseks sai ka teine Nordkalki töötaja Ivan Poznjak, kes on ettevõttes töötanud 36 aastat. „Tubli töötaja“ tunnustusel osalemise kriteeriumiks oli vähemalt 10 aasta pikkune karjäär, inimese märkimisväärne panus organisatsiooni arengusse ja ühiskondlik aktiivsus.

Maavanem Marko Torm üleandmas Irjale „Tubli töötaja“ tunnustust Eesti ettevõtluspäeval 6. oktoobril 2016.

Irja Salumets 600px

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.