Kasumlik äri

vastutustundlikul viisil

Töötajate areng aastal 2016

Üks 2015. aasta kõrghetki oli One Nordkalk juhtimismudeli algatamine, millega ühtsustati ja lihtsustati tegevusviise. 2016. aastal arendati mudelit edasi, näiteks võttes kogu ettevõttes kasutusele ühiseid tööriistasid nt digitaalne raporteerimine.

One Nordkalk mudeli osana võeti kõikides Nordkalki riikides kasutusele ühised töötervishoiu ja -ohutuse eesmärgid muutuvate teemadega. Ohutust rõhutatakse kõiges, mida teeme; töötajaid julgustatakse jagama parimaid praktikaid ja tegema riskide jälgimisi, suurendamaks efektiivsust ja parendamaks ohutust. 2016. aastal tehti rekordarv tähelepanekuid: keskmiselt 3,8 / töötaja kohta. Tulemus ületas aasta eesmärgi, mis oli 3 tähelepanekut / töötaja kohta. 

Heaolu tööl ja töötajate areng

taukojumppa 550px

Nordkalk jätkas 2016. aastal investeerimist töökoha heaolusse ja töötajate arengusse. Kõikides Nordkalki riikides peeti loenguid heaolu teemal ja korraldati erinevaid heaolu tegevusi, erilist tähelepanu pöörati arenguvestlustele. 2016. aasta eesmärk oli 100%-line arenguvestluste pidamine, kuid aktiivsuse protsent oli reaalsuses 98. Jätkame 2017. aastal 100 % eesmärgi poole püüdlemist.

Selleks, et julgustada olema aktiivsem tööpäeva jooksul, hakati edendama treeningpause. Aasta varem installeeritud harjutusprogrammi tutvustati kõikides Nordkalki riikides: kõigile, kes soovisid, installeeriti arvutisse programm, mis näitab kasutajale lühikest harjutusvideot kindla intervalli tagant, mille kasutaja on määranud, näiteks iga tunni aja tagant. Programmi kasutatakse ka koosolekutel. Ülaltoodud pildil juhib ettevõtte arst treeningpausi ettevõttesisesel koosolekul.

 

Koostöö kogukondade ja koolidega

Stipendinä kesätyö

Nordkalk teeb aktiivselt koostööd koolide ja ülikoolidega. Näiteks Eestis Rakkes on Nordkalk teinud kohaliku kooliga koostööd neli aastat. 2016. aastal andsid Nordkalki spetsialistid igakuiselt erinevaid loenguid õpilastele näiteks keemia, geoloogia ja sotsiaalteaduse tunni raames. Nordkalk võtab osa ka Poolas hariduslikest tegevustest: nt Poolas Sławnos Nordkalk korraldas koostöös PHACOPS’iga (Association and Institute of Paleobiology of Polish Academy of Sciences) töögruppe kohalike koolide lastele ja geoloogilisi avastusi paleontoloogidele kõikjalt maailmast.

Soomes algas koostöö koolidega 2015. aastal suvetöö stipendiumiprogrammiga, mis jätkus 2016. aastal. Programm oli suunatud 16-17-aastastele õpilastele eesmärgiga pakkuda noortele väärtuslikku töökogemust, mitte ainult rahalist kompensatsiooni. Valitud juhendaja määrati juhtima ja jälgima õpilasi töökohal. Õpilastele anti niisugused tööd, mille eesmärgiks oli parendada töötervishoidu ja –ohutust ning puhtust, näiteks aedade, treppide ja teiste riskantsete kohtade esiletoomine ohutute värvidega ja tööriistade seadmine õigetesse kohtadesse.
Pildil stipendiumiprogrammi võitjad: Juuso Karhu (vasakul), Akseli Kuvaja, Jonathan Garavet, Ilmari Väisänen, Julianna Anttonen ja Viivi Röntynen.

Suurenenud aktiivsus sotsiaalmeedias

NK Instagram

2016. aastal tõsteti esile koostööd Nordkalki naabritega ja ülejäänud kogukondadega ning kohtusime oma naabritega mitmetes üksustes.

Nordkalk oli sotsiaalmeedias aktiivne eesmärgiga suurendada ettevõtte nähtavust ja interaktiivset suhtlemist ka teiste inimestega peale lähimate naabrite. Nordkalk jagab sotsiaalmeedias infot oma ajaloo, samuti praeguste tegevuste, toodete kohta ning lupjamise eelistest talunikele ja keskkonnale.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.