Kasumlik äri

vastutustundlikul viisil

Töötajate andmed

Töötajate osakaal 2016. aastal riikide järgi (kokku u 1000 töötajat)

Soome
Rootsi
Poola
Eesti
Muud

2016. aasta lõpus töötas Nordkalkis 976 inimest. Tööd alustasid mitmed uued töötajad, kuid pikk karjäär ei ole Nordkalkis haruldane nähtus. 2016. aastal oli 28 % töötajatest töötanud ettevõttes üle 20 aasta. Üks neist on Irja Salumets, kes on üle 40 aasta töötanud Eestis Rakke tehases.

Töötajad soo järgi (%) 2016. aastal

Naised
Mehed

Töötajad vanuse järgi 2016. aastal

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.