Kasumlik äri

vastutustundlikul viisil

Üheskoos suudame liigutada mägesid!

Usume, et Nordkalkis sõltub meie edu meist igaühest, kuna üheskoos individuaalidena moodustame me Nordkalki.

Oleme uhked oma erialase kompetentsi üle ja arendame pidevalt oma teadmisi ja oskusi. Püüdleme hea ja ohutu töökeskkonna ning parema töötajate heaolu poole. Oleme kõik vastutavad positiivse ja innovatiivse töökoha atmosfääri loomisel. Hoolitseme keskkonna eest ja liigume ohutult oma ühiste eesmärkide saavutamise poole.

Oleme kõik vastutavad positiivse ja innovatiivse töökoha atmosfääri loomisel.
Nordkalk poster Smokefree  250px EN

Nordkalkis on heaolu areng töökohal metoodiline ja selle arengut juhivad kvartaalselt muutuvad teemad. Üks 2016. aasta keskne teema oli „Suitsuvaba Nordkalk“. See juurutati esimesena Soomes ja laieneb tulevastel aastatel teistesse riikidesse, põhinedes Soome mudelile. Töötajatele pakuti suitsetamise lõpetamiseks tuge ja alates 2017. aastast on Nordkalk Soomes suitsuvaba töökoht. See tähendab, et kellelgi ei ole lubatud suitsetada või kasutada mingisuguseid tubakatooteid tööajal töökohas või selle läheduses. Suitsuvaba töökoht rakendub kõikidele töötajatele, praktikantidele, külalistele, koostööpartneritele ja alltöövõtjatele.

Kvartaalsed teemad 2016. aastal olid tervis ja eluviis, liikumine ja puhkus, töö ja vaba aeg ning tegevused tekitavad heaolu.

Töötajate osakaal 2016. aastal riikide järgi (kokku u 1000 töötajat)

Soome
Rootsi
Poola
Eesti
Muud

Töötajate areng aastal 2016

Töötajate andmed aastal 2016

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.