Kasumlik äri

vastutustundlikul viisil

Jätkusuutlik areng põhineb kasumlikkusel

Kasumlikkus on jätkusuutliku arengu eeldus, mis toob kasu kõikidele huvigruppidele. See ei tähenda ainult töökohti ja sissetulekut; see võimaldab ettevõttel pareneda, investeerida ja keskenduda innovatsioonile – et luua teadmisi ja tooteid, mis vastavad kliimamuutuse ülemaailmsetele probleemidele ja kasvava rahvaarvu suurenenud nõudlusele ressursside järele.

Lubjakivi on mitmekülgne ja sageli asendamatu tooraine. Seda kasutatakse mitmetes tööstusvaldkondades, sh keskkonnakaitses ja põllumajanduses. Kasutusalade varieeruvus aitab meil tasakaalustada majanduse kõikumisi. 

Müük kasutusala lỡikes

Ehitus
Metallid ja kaevandamine
Tselluloos ja paber
Keskkond
Pỡllumajandus
Muu tööstus

Investeeringud tulevikus 

2016. aastal tehti ettevalmistusi kaevandamiste laiendamiseks mitmetes praegustes üksustes, kindlustamaks lubjakivi maavaravarusid kaugemas tulevikus. Üks suuremaid projekte on Soomes Lappeenranta karjääri laiendamine. Selleks uuendati Ihalaineni tööstuspiirkonna infrastruktuuri. Hooned on teinud ruumi karjäärile; näiteks vana lubjatehas ja mõned Paroci vanad honed on lammutatud. Linnaplaneeringu muutmisega tegeles Lappeenranta linnavolikogu 2016. aasta septembris.

Ametivõimudele ja läbiümbruse naabritele on korraldatud infokoosolekuid, kus on arutatud muudatusi. Uus tolmu monitoorimise punkt on üles pandud naabruskonna lähedusse. Tulemused raporteeritakse lammutustöö ajal naabritele igakuiselt.

2016. aastal tehti mitmeid keskkonnaalaseid investeeringuid, tagamaks erinevate tootmisüksuste valmisolekut kasutada parimat saadaolevat tehnikat, vähendamaks mõju keskkonnale ja piirata heitkoguseid.

Granuleerimistehas Poolas

Poolas Slawnos alustas juunis 2016 tegevust uus granuleerimise üksus. Tehas toodab lubjakivigraanuleid pinnase parendamiseks. Nordkalk AtriGran granuleeritud lubiväetis toodi edukalt Kesk-Euroopa turule juunis. Investeeringuga loodi Slawnos umbes 30 uut töökohta.

Uus põllulubja laotur Eestis

Nordkalk AS tegi investeeringu osta uus põllulubja laotur, mis võeti kasutusele 2016. aastal. Suur osa Eesti ja Läti lupjamismaterjalist müüakse täisteenusena, s.t lubi laotatakse põllule. Uus laotur teeb GPS koordinaatidel põhinevat vajaduspõhist laotamist.

Lime spreader

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.