Kasumlik äri

vastutustundlikul viisil

Lubi peatab fosfori äravoolu - töö puhtama Läänemere nimel

Nordkalki eesmärk on anda omapoolne panus vähendada fosfori sisaldust Läänemeres Nordkalk Fostop® kontseptsiooniga.

Lupjamine vähendab põllumajanduses pinnase happelisust, mis parandab taimede elutingimusi ja võimaldab neil toitaineid kasutada efektiivsemalt, andes rohkem saaki ja vähendades toitainete äravoolu veekogudesse.

Lisaks tavalisele pinnaseparandamise lubjale on Nordkalk loonud ta Fostop® kontseptsiooni, et leevendada fosfori äravoolu probleemi. Fostopi kasutatakse põldude struktuurlupjamiseks, muda stabiliseerimiseks ning lubjafiltritel ja äravoolus, et vähendada leket ja panustada fosfori taastöötlemisse. See on väga oluline, kuna arvatakse, et maailma fosfori varusid jätkub veel ainult mõneks aastakümneks.

Rootsis, kus riik annab põlluharijatele fosfori äravoolu ohjeldamiseks keskkonnatoetusi, on Nordkalki Fostop Struktuurlubi hästirakendatav meetod. Üks Nordkalki paljudest fosforiga seotud uuringuprojektidest on samuti Rootsis käimas. See hõlmab struktuurlupjamise ja Fostop filtri äravoolu testimist Stockholmi lähedal oleva Bornsjöni järve ümbruses olevatel põldudel. Projekti viiakse läbi koostöös ettevõttega Stockholm Water ja Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikooliga (Swedish University of Agricultural Sciences).

Soomes on struktuurlupjamist testitud väiksemas ulatuses laborites ja põldudel. Need testid aitavad optimeerida õiget laotamiskogust Soome pinnasetüüpide jaoks. Struktuurlupja on testitud Soome turul alates 2015. aastast.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.