Kasumlik äri

vastutustundlikul viisil

Osa kogukonnast

Rettig Grupi avatuse väärtus on Nordkalki aluseks naabritega, kohalike kogukondade ja üldsusega suhtlemisel. Usume, et näidates inimestele, mida me teeme ja kes oleme, saavutame ja tugevdame oma tegevuste aktsepteerimist.

Parim viis, kuidas kohtuda naabritega, on organiseerida kogukondlikke üritusi ja koosolekuid – avatud uste päevad avalikkusele. Nordkalk organiseerib koosolekuid naabritega seoses erinevate muudatustega, näiteks keskkonnalubade taotlused, ja lahtiste uste päevi, eriti seoses avalike üritustega. 2016. aastal korraldas Nordkalk tuuri bussiga karjääri ja tootmisalale kõigile huvilistele seoses Jukola orinteerumisvõistluse toimumisega Lappeenrantas.

2016. aastal Nordkalki tegevusi jagati üldsusega ka sotsiaalmeedias. Nordkalk jagab pilte minevikust ja olevikust, samuti infot aktiivsete teemade, toodete kasutamise ja töötajate kohta. Nordkalki jaoks on see viis suurendamaks oma tegevuste arusaamist, mis on nn sotsiaalse aktsepteerimise eeldus.

Koostöö koolide ja ekspertidega

Nordkalk teeb koostööd mitmete koolide ja ülikoolidega, näiteks organiseerides ekskursioone meie tehastes, pakkudes praktikavõimalust õpilastele ja võimaldades neil uurimistööd teha, samuti pakkudes töövõimalust vaheaegadel. Näiteks Eestis Rakkes üks koostöövorm kohaliku kooliga on niisugune, et Nordkalki spetsialistid annavad igakuiselt loenguid, näiteks keemia ja geoloogia tunni raames.

Soomes jätkus 2016. aastal suvetöö stipendiumiprogramm, mis oli suunatud õpilastele vanuses 16-17 eluaastat. Poolas Sławnos korraldati rahvusvaheline töögrupp paleontoloogidele. Grupp (pildil) külastas Sławno karjääri, kus nad said õppida juura ajastu maailma ja elusorganismide evolutsiooni kohta. Sławno linn planeerib külastajatele keskust sellese geoloogiliselt olulisesse piirkonda.

Vesi ja küte kogukondadele

Ettevõtted varustavad ühiskonda vajalike toodete ja teenustega ning neid ümbritsevad kogukonnad omakorda töö võimalustega. Nordkalki puhul saavad mõned kogukonnad kasu ka tootmise kõrvalproduktidest. Nordkalk varustab Soomes Pargasel ja Tytyris ning Rootsis Köpingus kaugküttevõrke lubjaahjudest saadava taastuva jääksoojusega. 2016. aastal said Köpingu, Pargase ja Tytyri kaugküttevõrgud umbes 72500 MWh taastuvat jääksoojust. Sellest piisaks soojendamaks aastas 3600 majapidamist kasutades kütteõli.

  • Nordkalk panustab Köpingu linna soojuse varutamisesse
  • Lohja linn saab vett ka Nordkalkist

Sponsoreerimisel keskendutakse kohalikele ja keskkondlikele teemadele

Nordkalki sponsorlustegevustega keskendutakse kohalikele kogukondadele, kus ettevõte tegutseb. Fookuseks on lapsed ja noored, toetades nende vabaaja tegevusi, peamiselt sportimist.

Nordkalk oli 2016. aasta suvel üheks Jukola orienteerumisvõistluse sponsoriks Soomes Lappeenrantas. Tarnisime ka ürituse tarbeks materjali tee ehituseks ja lubjakivitooteid vee puhastamiseks.

Teiseks sponsoreerimise valdkonnaks on keskkonnaprojektid koostöös uurimisinstitutsioonide või -organisatsioonidega. Nordkalkil oli alates 2012. aastast viie aasta pikkune kokkulepe Läänemere Tegevusgrupiga (Baltic Sea Action Group). Nordkalki eesmärk on vähendada fosfori hulka Läänemeres Nordkalk Fostop® toodete abil. 

Lubjakivi tulevastele põlvkondadele

Lubjakivi kaevandamine on pikaajaline äri ja paljud Nordkalki üksused on tegutsenud aastakümneid. Kogukonnad, mis on tekkinud kaevanduste ümber, on edukad tänu kaevandustele. Meie ühiskond sõltub lubjakivi tarnest ning Nordkalk garanteerib selle kättesaadavuse, uurides pidevalt uusi maardlaid. Rootsis Põhja-Gotlandil on ettevalmistused uue Bunge lubjakivikarjääri avamise nimel kestnud üle 10 aasta pikenenud juriidilise protsessi tõttu.  

Soomes Lappeenrantas lõppes 2016. aasta sügisel materjali kogumiskohtade laienemisprotsess. Protsess algas 2012. aastal keskkonnamõjude hindamisega. Kõrgem halduskohus tühistas keskkonnaloa vastu esitatud apellatsiooni, mis tähendas, et Nordkalk sai õiguse tõsta ja laiendada piirkonda ning moodustada uus kogumiskoht. Kohtuotsus mõjutab nüüd jooksvaid tegevusi, kuna Lappeenrantas kasutatakse mitmetes infrastruktuuri projektides ära kõik kõrvalproduktid. Otsus tagab tegevuse jätkumise ka juhul, kui kõrvalprodukte tuleb tulevikus ladustada.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.