Kasumlik äri

vastutustundlikul viisil

Keskkonnamõjude vähendamine

Meie tegevust reguleerivad õigusaktid ja lubades määratletud ametlikud piirnormid ning ettevõtte enda keskkonnaeesmärgid, mis on osa Nordkalki Pideva Parendamise Protsessist ja vastavuses ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemiga. Tootmise kavandamisel on alati kõige olulisemateks prioriteetideks ümbritsev keskkond ja töötajate töökeskkond.

Pidevad parendused

Nordkalki kaevandamine ja tootmine toimub 27 üksuses. Lubjakivi kaevandatakse ja töödeldakse purustatud või jahvatatud lubjakiviks, kaltsiumoksiidiks (kustutamata lubi) ja kaltsiumhüdroksiidiks (kustutatud lubi) ning eritoodeteks. Vaadake tootmisprotsessi siit.

Tegevus võib kaasa tuua tolmu, müra ja vibratsiooni. Nordkalk hoiab need võimalikult vähesena näiteks kasutades investeeringute ja remondi jaoks parimaid saadaolevaid tehnoloogiaid.

Tolmu heitkogust on võimalik tõhusalt kontrollida. Jahvatustehaste ja lubjaahjude välja paisatavat õhku puhastatakse filtrite abil, mida kasutatakse ka laadimisaladel. Kinnised konveierlahendused aitavad ära hoida tolmu hajumist. Tootmisalad ja teed on asfalteeritud, et puhastamine oleks võimalikult tõhus. Teid ja ladustatavat kivimaterjali kastetakse kuival ajal. 

Heliisolatsiooni parandab müratõkete ehitamine, puude istutamine ja mitmesuguste müra summutavate materjalide kasutamine purustustehastes, konveierilintidel ja laadimiskohtades. Elupiirkondade lähedastes üksustes kehtivad öise tegevuse piirangud, et vältida kohalike elanike häirimist.

Planeerimise käigus ja lõhkamiste ajal arvestatakse elupiirkondadega.

Lõhkamise põhjustatud vibratsiooni mõõdetakse; näiteks Soomes Lohjas Tytyris toimub mõõtmine kolmes kohas kaevanduse lähedal ja mitmes ajutises mõõtepunktis. Tulemuste põhjal tehakse lõhkamismeetodites vajalikud muudatused, et vibratsiooni vähendada.
Nordkalk on taganud tootmisrajatiste valmiduse EL-i tööstusheidete direktiivi jõustumiseks 2017. aastal, tehes märkimisväärseid investeeringuid parimasse võimalikku tehnoloogiasse.

Miedzianka müratõke

Miedzianka noise barrier

Akustilised vaheseinad ehk müratõkked on parim lahendus lineaarse müra vastu, mida tekitavad transpordivahendid, veoautod, rongid ja laadurid. 2015. aastal lõpetas Miedzianka tehas Poolas 700-meetrise müratõkke ehituse liiklusepoolsesse külge. 

Seitsme meetri kõrgused seinad on heli neelavast materjalist. Need asuvad tehase selles küljes, mis on eramajadele kõige lähemal. 

Pärast müratõkete rajamist tehtud mõõtmised täitsid mürataseme piiramist puudutava lepingu nõudeid. 

2016. aastal tehti lisategevusi, vähendamaks veelgi mürataset öösel. Lisaks aasta varem ehitatud müratõketele lõpetaati kaks uut keskkonnainvesteeringut. Barjääride ülemisse serva paigaldati spetsiaalsed kaheksanurksed müravähendajad. Need kaheksanurksed müravähendajad võimaldavad vähendada mürataset, absorbeerides difraktsioonseid helilaineid helineelavasse mineraalvillaplaati.

Teiseks parenduseks oli vana teraselement värava asendamine akustiliste paneelidega. Pärast ehitamise lõpetamist tehtud mürataseme mõõtmistulemused näitasid märkimisväärset mürataseme vähenemist.

Miedzianka noise barriers

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.