Kasumlik äri

vastutustundlikul viisil

Taastamise mitmed võimalused

Üks kaevandamise aspekte on selle mõju maastikule: avakaevandused on looduses nähtavad. Nordkalkil on iga kaevanduse jaoks järelhooldusplaan. Mõnedes karjäärides on võimalik alasid, mida enam ei kasutata, rekultiveerida samal ajal, kui teistes osades kaevandatakse; näiteks Eestis Karinu karjääris ja Rootsis Ignabergas ja Uddagårdenis. 

Kui kaevandamine on lõppenud, võib karjäär pärast tasandamist ja taimestiku taastumist täielikult maastikuga ühte sulada.

Sügavamate karjääride puhul on järelhoolduse eesmärk lisaks turvalisusele ümbritseva maastiku toetamine ja kogukonna vajadustega arvestamine. Vanadest kaevandamispiirkondadest võivad saada puhke- või isegi looduskaitsealad.

Tytyri mine museum pop-down restaurant

** Kuva **: Terhi Anttila

Kõrghooneliftide katsetamised ja maa-alune kaevandusmuuseum 

Soomes Tytyris Nordkalki allmaakaevanduse neis osades, kus enam ei kaevandata, toimub nii mõndagi. Soome KONE korporatsioonil, mille tegevus on ülemaailmne, asub kaevanduses alates 1998. aastast kõrghooneliftide katsekoht. Selles on üheksa katsešahti, millest viis ehitati hiljuti. Kahe šahti sügavus on 317 meetrit. Katsekohal on oluline osa KONE arendustegevuses.

Lohja linn peab kaevanduses kaevandusmuuseumi The Tytyri Mine Experience, mis hõlmab erinevaid tegevusi, ning mille juurde kuulub muuseum ja peosaal. See on ainulaadne paik ürituste korraldamiseks: 80 meetri sügavusel maa all. Lugege rohkem muuseumi kodulehelt.

Rootsis Uddagårdenis ja  Gotlandil Storugnsis on rajatud karjääri mahajäetud osasse motospordirada ja Storugnsi lähedal eraldatud maa-ala tuuleelektrijaamale. 

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.