Kasumlik äri

vastutustundlikul viisil

Loodusressurside tõhus kasutamine

Nordkalk püüdleb kogu toorme ära kasutamise poole, eesmärk on 100%-line tooraine efektiivsus, mis on põhjendatud nii majanduslikust kui ka keskkonna vaatenurgast.

Pingutused tooraine efektiivsuse suurendamiseks hõlmavad kõigi selliste kõrvalsaaduste kasutamist nagu kaljukivim, mida kaevandatakse lisaks tavalisele lubjakivile, flotoliiv, lubjaahjudes ja jahvatustehastes kogunev filtritolm ning lubja põletamise ja kustutamise jäägid. Nordkalk aitab ka oma klientidel kõrvalsaadusi säästval viisil käidelda.


Nordkalk suutis 2016. aastal suurendada tooraine efektiivsuse määra 94,3%-lt 96,6%-ni tänu sellele, et keskenduti lubjatolmu ja eriti kaljukivimi müügile.
Kaljukivimit kasutatakse taristu, näiteks teede, lennujaamade ja tuuleparkide alusrajatiste ehitusel. Lisaks Soome siseturule veeti kivitooteid eelmisel aastal taristuprojektide jaoks näiteks Baltimaadesse ja Venemaale.
Kõik Nordkalki kivimaterjalid on CE-märgisega, mis toetab müüki, nagu ka ühiskonna kasvav keskkonnateadlikkus. Kivi transpordi eest maksmist hakatakse võrdlema kaevandamise alustamisega puutumatutes piirkondades ehitusplatsi lähedal, sellal kui mujal juba kaevandatud kivi raisku läheb.
Kaljukivim on Soome karjääridele iseloomulik geoloogilistel põhjustel. Soomes Lappeenranta ja Pargase karjäärides moodustab kaljukivim ligikaudu kolmandiku kaevandatavatest kivitoodetest.  

Tooraine kasutamise efektiivsus

Tooraine kasutamise efektiivsus

Töödeldud ja müüdud kivi
Ladustamiseks ja müügiks
Utiliseeritud kõrvalsaadused

 

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.