Kasumlik äri

vastutustundlikul viisil

Ligipääsu tagamine toormele

Nordkalki tegevuse keskmes on ligipääs toormele. Geoloogilised uuringud – uute varude otsimine – on pidev töö selleks, et tagada kivivarud tulevastele põlvkondadele.

Nordkalkil on kaevandusi 21 üksuses viies riigis (vaata üksuseid riikide kaupa siit). Maardlad esindavad erinevaid geoloogilisi ajastuid, nende vanus varieerub 180 miljonist aastast 1,9 miljardi aastani. Tänu sellele leidub mitmesuguste füüsikaliste ja keemiliste näitajatega kivi, mis võimaldab Nordkalkil pakkuda kõige sobivamat kvaliteeti igale kasutusvaldkonnale.

Nordkalk kaevandab aastas rohkem kui 13 miljonit tonni kivi. See on väike osa teadaolevatest varudest, kuid tulevikku silmas pidades tuleb kindlustada uusi. Kohalik lubjakivivaru on vajalik, sest sellest olenevad nii paljud tööstuse ja keskkonna valdkonnad. Lubjakivi kaugemalt sissetoomine oleks kulukas ja põhjustaks asjatuid heitmeid ning võiks kaasa tuua tööstuse Põhjamaadest ära viimise.

Kaevandamine on rangelt reguleeritud ja lubade saamine võib sageli võtta aastaid. Loataotlus hõlmab ulatuslikke keskkonnauuringuid, mis tagavad, et negatiivne mõju keskkonnale oleks võimalikult väike. 

Üks aspekt uue kaevanduse avamise või tegevuse laiendamise juures on plaani heakskiit ühiskonnas. Enne loataotluse esitamist korraldab Nordkalk kohtumisi kogukonna, naabrite ja kohalike võimudega, et anda vastuseid ja inimeste muresid arvesse võtta.

Vaatamata keskkonnakaitsemeetmetele ja sellele, et tegevuse kasu on ilmselge ning lubjakivi vajadus ühiskonnas vaieldamatu, ei ole kogukonna nõusolekut lihtne saada. Nordkalk kavandab uue lubjakivikarjääri avamist Gotlandi saarel alates 2006. aastast.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.