Kasumlik äri

vastutustundlikul viisil

Energiatõhususe pidev parendamine

Kaevandamise ja lubjatööstuse tootmisprotsessid on energiamahukad. Lubjakivi kaevandamine, purustamine, peenestamine ja kaltsineerimine nõuavad märkimisväärsel hulgal energiat. Nordkalk püüdleb pidevalt suurema energiatõhususe poole, mida on võimalik saavutada optimeeritud protsesside ja tootmisvõimsuse rakendamise abil ning muutes prioriteediks väiksem energiatarbimine uutes investeeringutes ja remondis.

Väiksem energia tarbimine protsesside optimeerimise ja tootmisvõimsuse rakendamise abil. 

Pargase ahju automaatse protsessi optimeerimine

Pargase lubjaahju automatiseerimissüsteemi uuendati aastal 2016; uus automaatne optimeerimissüsteem kohandab ahju tegevusparameetreid, säilitamaks üldist kvaliteeti ja madalat energiakulu.

Süsteem jälgib pidevalt protsessi ja toote kvaliteeti, ühtlustamaks protsessi muudatusi. See vähendab ka tootmise seisakute tekkimise võimalust. Automaatne protsessi optimeerimine peaks arvutuste kohaselt säästma aastas kuni 4000MWh soojusenergiat.

Biokütuse testimine Rootsis Ignabergas

Ignaberga plant 31AUG2015 1200

2015. aastal katsetas Nordkalk Ignaberga rajatises biokütuse kasutamist. Kütuseks kasutatakse ökoloogilise söödatootmise ülejääke. Katsetulemused olid head ja seetõttu Nordkalk investeeris 2016. aastal seadmete kohandamisse selleks, et minna fossiilsetelt kütustelt üle biokütusele. Ignabergas kuivatatakse kivi nüüd 100%-liselt biokütusega.

Katsetulemused olid soodsad nii keskkonna kui ka Nordkalki jaoks.

Detsembris 2015 sai Nordkalk Ignaberga projekti jaoks Rootsi keskkonnakaitseagentuurilt kliimaga seotud investeeringute toetust. Toetust antakse kliimaprogrammi Klimatklivet raames, mille eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Nordkalk on üks kaheteistkümnest ettevõttest, mis saab toetust „meetmete jaoks, mis näitavad suurimat pikaajalist kasvuhoonegaaside heitkoguse vähenemist iga investeeritud krooni kohta”. 

Loe lisaks, kuidas kasutatakse lubjaahjude jääksoojust kaugkütteks

Energiaallikad

Alternatiivkütused
Elekter
Kütuseõli
Süsi
Maagaas
Koksiahjugaas
Muud

Umbes kolmandik Nordkalki tarbitud energiast tuleb söest, mida kasutatakse lubja põletamisel, nagu ka õli, maagaasi ja koksiahjugaasi. Elektrit kasutatakse purustamise ja jahvatamise jaoks ning kütteõli, maagaasi ja veeldatud naftagaasi kuivatusprotsessi jaoks.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.