Kasumlik äri

vastutustundlikul viisil

Lubjakivi mitmed tahud

Lubjakivi saab kaevandada ainult piirkondades, kus on lubjakivimaardlad. Enne kui kaevandamine võib alata, tehakse geoloogiliste uuringutega kindlaks maardla sobivus, millele järgneb põhjalik loamenetlus, et tagada keskkonnamõjude järelevalve. Kaevandamisetapp võib kesta aastakümneid, kuid järelhooldusega arvestatakse algusest peale. Kui kaevandamine on täielikult või osaliselt lõppenud, avab järelhooldus uusi võimalusi.

Puhas ja looduslik

Lubjakivi on puhas ja looduslik aine. See koosneb peaaegu täielikult kaltsiumkarbonaadist; seda saab kasutada kas purustatult või jahvatatult või toota sellest kaltsiumoksiidi (kustutamata lubi) või kaltsiumhüdroksiidi (kustutatud lubi). Vaadake tootmisprotsessi siit.

Igapäevaelu osa

Lubjakivi on mitmeotstarbeline ja enamasti asendamatu tooraine, millel on oma osa paljude vajalike toodete valmistamises, mida on vaja meie praeguse elustandardi alalhoidmiseks. Kasutame iga päev tooteid, mida ei saaks teha ilma lubjakivil põhinevate saadusteta. Keskkonna vallas on neid tarvis selleks, et tagada ühiskonnale eluks esmavajalik – puhas õhk ja vesi ning viljakas muld. Lugege rohkem lubja kasutamisest keskkonna valdkonnas.

Lubi loob bioloogilise mitmekesisuse

Kaevandamispiirkonnad pakuvad suurepärast kasvukeskkonda taimedele, mis eelistavad lubjarikast mulda: seal leidub mitmeid haruldasi taimi, näiteks orhideesid. Selleks ajaks, kui toimub kaevandamine, võib haruldased liigid mujale viia ja istutada ümber sarnaste loodustingimustega piirkonda ning hiljem alale, kus enam ei kaevandata, tagasi tuua.
Endistest kaevandamisaladest võib saada uus keskkond või ainulaadse bioloogilise mitmekesisusega maastik. Näiteks Pargasel ja Gotlandil on katsetatud trühvlikasvatust.

Kultuur kui kõrvalsaadus

Mõnes karjääris on maastik nii dramaatiline, et sellest saab populaarne turismiatraktsioon. Pargase karjäär on toiminud ka ainulaadse kontserdipaigana, kus toimus Rowlit-festival. Veel üks kontserdipaik on Sipoo tehase territooriumil, kus korraldatakse igal aastal džässikontserte. Nordkalki alasid on kasutatud fotosessioonide, telesaadete ja isegi filmivõtete jaoks. Tuntuim neist on ilmselt saade „Amazing Race” (Eestis nimega „Pöörane seiklus”), mis külastas Tytyri allmaakaevandust. Pilt on tehtud Lappeenrantas, kus 2016. aasta suvel filmiti väga populaarset politseisarja Sorjonen Soome TV jaoks.

Kaevanduse uus elu

Gotlandil Storugnsis on rajatud karjääri mahajäetud ossa motospordirada ja selle lähedal eraldatud maa tuuleelektrijaamale.
Soomes Tytyris asuvad Nordkalki allmaakaevanduse nendes osades, kus enam ei kaevandata, The Tytyri Mine Experience koos muuseumi, näituseruumide ja peosaaliga. Mõnda Tytyri tühja kaevandusšahti kasutatakse elektrijaama tuha lõppladustamiseks ning seal asub kõrghooneliftide katselabor.

Nordkalk osaleb uuringuprojektides

Nordkalk osaleb uuringuprojektides, mis uurivad keskkonna olukorra parendamise võimalusi. Näiteks üheks on toitaineteringluse edendamise ja Saaristomere olukorra parendamise programm (Raki2 2016-2019). Programm rahastab Aalto ülikooli uuringu tegemisel, arendamaks viise, kuidas lämmastikku ja fosforit eraldada vedelatest jäätmetest. Nordkalk osaleb uuringus.

Positiivne tasakaal

Lubjakivitooteid on vaja selleks, et maailm toimiks, ja meie Nordkalkis usume, et lubjakivi kasulikud omadused kaaluvad üles tegevuse kahjuliku mõju. Oleme määratlenud peamised keskkonnaaspektid ning ennetus- ja kaitsemeetmete eesmärgid. Lugege rohkem meie keskkonnatöö kohta:

  • Keskkonnamõjude vähendamine
  • Ligipääsu tagamine toormele
  • Loodusressursside tõhus kasutamine
  • Energiatõhususe parandamine
  • Planeeritud vee haldamine
  • Taastamise mitmed võimalused

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.