Vastutus maa, vee ja bioloogilise mitmekesisuse eest

Kaevandamine muudab pinnast, mis omakorda muudab maastikku. Karjääri rekultiveerimise kavad on osa tegevuse algusest. Veemajandust ja heitvett jälgitakse pidevalt. Keskkonnaväärtusi ja bioloogilise mitmekesisuse küsimusi käsitletakse kogu elutsükli jooksul. Kõik selleks, et minimeerida mõju keskkonnale ja jätta kohad samasse või paremasse seisukorda kui enne tegevuse alustamist.

filtrag5

Lugege lähemalt: Responsibility for land, water and biodiversity 

ME PÜHENDUME

  • mulla ja vee pikaajalise kasutamise planeerimisele, mis hõlmab kogu kaevanduste elutsüklit. Kui kaevandamise faas on lõppenud, taastatakse piirkond vastavalt loodusele või muule eesmärgile;
  • ulatuslike plaanide välja töötamisele veemajanduseks ja kaevandamisjäätmete käitlemiseks;
  • kaevandamisjärgse etapi ideede ja nendega seotud finantsmeetmete kirjeldamisele rekultiveerimiskavades;
  • ohustatud liikide ja kaitsemeetmete tunnustamisele meie karjäärides ning registri pidamisele bioloogilise mitmekesisuse kohta.LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.