Vastutus maa, vee ja bioloogilise mitmekesisuse eest

Kaevandamine muudab pinnast, mis omakorda muudab maastikku. Karjääri rekultiveerimise kavad on osa tegevuse algusest. Veemajandust ja heitvett jälgitakse pidevalt. Keskkonnaväärtusi ja bioloogilise mitmekesisuse küsimusi käsitletakse kogu elutsükli jooksul. Kõik selleks, et minimeerida mõju keskkonnale ja jätta kohad samasse või paremasse seisukorda kui enne tegevuse alustamist.

filtrag5

Lugege lähemalt: Responsibility for land, water and biodiversity 

ME PÜHENDUME

  • Mulla ja vee pikaajalise kasutamise planeerimine, mis hõlmab kogu kaevanduste elutsüklit. Kui kaevandamise faas on lõppenud, taastatakse piirkond vastavalt loodusele või muule eesmärgile
  • Töötada välja ulatuslikud plaanid veemajanduseks ja kaevandamisjäätmete käitlemiseks
  • Kirjeldada kaevandamisjärgse etapi ideid ja nendega seotud finantsmeetmeid rekultiveerimiskavades
  • Tunnustada ohustatud liike ja kaitsemeetmeid meie karjäärides ning pidada registrit bioloogilise mitmekesisuse kohta.LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.