Ühiskonna kaasamine ja kogukonna areng

Nordkalk püüab olla hea naaber, kes tegutseb kohaliku kogukonna huvides. Avatud ja läbipaistev suhtlemine meie lähimate naabrite ja kohalike kogukondadega on hädavajalik, et tagada meie tegevusele sotsiaalne heakskiit.

OpenDayMiedzianka 8 550

Lugege rohkem: Society engagement and community development

ME PÜHENDUME

  • Olla hea naaber ja kodanik, osaledes tegevustes, mis toeatavd kohalikku kogukonda ja ühiskonda
  • Tegutseda avatud, läbipaistval ja vastutustundlikul viisil
  • Pakkuda kohalikele kogukondadele töökohti ja teenuseid, nagu kaugküte ja puhas vesi, ning toetada kohalikke tegevusi
  • Osaleda keskkonnaprojektides, mis aitavad kaasa puhtale õhule ja veele ning põllumajandusmaa tootlikkusele kohalikul, riiklikul ja ülemaailmsel tasandil
  • Pidevalt arendada suhtlust erinevate sidusrühmadega, et võimaldada dialoogi

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.