Ohutu töökoht

Hea ja ohutu töökoht on üks Nordkalki strateegilistest prioriteetidest. Töötame pidevalt, et saavutada meie nullõnnetuste eesmärk. Töötervishoid ja tööohutus on meie esmatähtis prioriteet, lahutamatu osa kõigist meie tegevustest, mis kohaldub nii meie töötajatele kui ka alltöövõtjatele.

NK ammatit par56

Lugege rohkem: Safe place to work 

 

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.