Majanduslik stabiilsus ja kasumlik kasv

Majanduslik stabiilsus on iga ettevõtte jaoks oluline, kuid seda üha enam väga pikaajaliste varainvesteeringutega ettevõtte puhul. Tuleb tugevdada pikaajalist positsiooni, tulevikuks kindlustatud lubjakivi varusid ja meie klientide rahulolu peab olema pidevalt fookuses. Jätkusuutlik juhtimine mõjutab üha enam igapäevaseid otsuseid.

Antti Lehstonen WP 20151118 10 31 28 Rich  highres

Lugege rohkem: Economic stability and profitable growth 

ME PÜHENDUME

  • pikaajaline kasumlik kasv, luues seeläbi väärtust 
  • lubjakivivarude kindlustamine
  • olla klientidele pikaajaline ja lojaalne partne
  • kohalike töökohtade pakkumin
  • olla aruandluspraktikas läbipaistvad
  • jätkusuutlikkuse perspektiivi rõhutamine kõigis otsustes ja meetmetes.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.