Kliimamõju

Lubjakivitööstus on ja jääb energiamahukaks tööstusharuks. Teatud füüsikalised ja keemilised tegurid piiravad meie tegevust. Nordkalkis püüame pidevalt parandada energiatõhusust ja vähendada keskkonnamõju. Tootmisprotsesside optimeerimisel, erinevate kütuste ja keskkonnasõbraliku transpordi kasutamisel suudame oluliselt vähendada meie tegevusega põhjustatud heitkoguseid. Lubjaahjude soojuse taaskasutamisel ning uute lahenduste leidmisel energia säilitamiseks lubja abiga saame me vähendada oma keskkonnamõju.

shutterstock 756985897

Lugege lähemalt: Climate impact 

ME PÜHENDUME 

vähendama õhku paisatavaid heitkoguseid

  • parandades meie energiatõhusust ja jälgides meie iga-aastaste eesmärkide saavutamist
  • otsustavaid samme astudes fossiilidevabade toimingute poole
  • investeerides vähemalt 10% meie investeeringute eelarvest (keskmiselt 3 aastat) paremale keskkonnatehnoloogiale ja automatiseeritud heitekontrollile
  • valides madala heitkogusega logistikavõimalused: võimaluse korral meritsi või rongiga transportimine
  • kiites heaks ühe uue süsiniku vähendamise meetme igas kvartalis.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.