Kliimamõju

Lubjakivitööstus on ja jääb energiamahukaks tööstusharuks. Teatud füüsikalised ja keemilised tegurid piiravad meie tegevust. Nordkalkis püüame pidevalt parandada energiatõhusust ja vähendada keskkonnamõju. Tootmisprotsesside optimeerimisel, erinevate kütuste ja keskkonnasõbraliku transpordi kasutamisel suudame oluliselt vähendada meie tegevusega põhjustatud heitkoguseid. Lubjaahjude soojuse taaskasutamisel ning uute lahenduste leidmisel energia säilitamiseks lubja abiga saame me vähendada oma keskkonnamõju.

shutterstock 756985897

Lugege lähemalt: Climate impact 

ME PÜHENDUME

  • Heitkoguste vähendamine, parandades meie energiatõhusust ja jälgides meie iga-aastaste eesmärkide saavutamis
  • Teatada oma CO2 heitkogustest
  • Kulutada vähemalt 10% meie investeeringute eelarvest (keskmiselt 3 aastat) paremale keskkonnatehnoloogiale ja automatiseeritud heitekontrollile
  • Valida madala heitkogusega logistikavõimalused: võimaluse korral meritsi või rongiga transportimine.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.