Eetiline käitumine

Seaduste ja määruste järgimine on kaasaegses ärimaailmas tegutseva ettevõtte eeltingimus. Nordkalk usub, et eetiline äritegevus on eriti oluline ärivaldkonnas, kus ta tegutseb ning on seetõttu pühendunud eetilise ärikultuuri edendamisele kõigis riikides, kus ta tegutseb. Meie Eetikakoodeks kirjeldab eetilisi põhimõtteid, kuidas me tegutseme ja see kohaldub kõigile Nordkalkis.

shutterstock 603945917

Lugege rohkem: Ethical behaviour

ME PÜHENDUME

  • Tegutseda vastavalt seadustele ja kohaldatavatele määrustele, Rettigi Grupi poliitikale ja Nordkalki Eetikakoodeksile
  • Ärieetika ja ausus
  • Kohelda inimesi austusega ja anda neile võrdsed võimalused; hindame inimõigusi
  • Teha koostööd äripartneritega, kes järgivad kõrgtasemelist vastutustundlikku ja eetilist käitumist.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.