Nordkalk

Ohutus algab minust

Väärtused, missioon, visioon ja strateegia

Meie väärtused - avatus, õiglus, tagasihoidlikkus, usaldus ja austus - juhivad meid kõigis meie tegevustes.

Missioon
Tarnime erinevatele tööstustele vajalikku toorainet, meie lahendused soodustavad puhast õhku ja vett ning ka põllumajanduslike maade viljakust.

Meie strateegilised fookuspunktid on

  • hea ja ohutu töökoht
  • kindlustatud maavaravarud
  • kasv teatud turgudel
  • ühtlustatud protsessid ja pidev parendamine

Meie eesmärk on kasumlik kasv, mis vajab lisaks loomulikule kasvule ka geograafilisi laiendamisi. Meie tegevuse eelduseks on maavaravarude kindlustamine ja ühtlustatud protsesse on vaja suurenenud efektiivsuse võimaldamiseks.

Kasvu teeb võimalikuks pühendunud töötajad, kes töötavad heas ja ohutus töökohas.

limestones_four_separately
Nordkalki strateegia.pdf
279 kt, uuendatud 9.8.2018

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.