Nordkalk

Ohutus algab minust

Nordkalki omanikud

Rettig Group Ltd sai 2010. aastal täieliku omandiõiguse Nordkalki üle. Alates 2018. aasta suvest omab enamus aktsiatest Rettig Group ning väiksemateks osanikeks on Nordkalki Nõukogu liikmed, Nordkalki juhtkonnaliikmed ning kontserni kommunikatsiooni- ja turustusedirektor (Head of Communications and Marketing).


Lugege rohkem Rettig Groupi kohta.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.