Ajalugu

Kasv aastast 1898

Ajalugu 21. sajand

Alates aastast 2000: laienemine Poolas

Uuel aastatuhandel on Nordkalk jätkanud oma positsiooni tugevdamist Euroopa turul tehes Poolas mitmeid investeeringuid.

Põhja-Poolas Szczecinis võeti 2000. aasta alguses kasutusele uus jahvatustehas.

Nordkalk omandas Lõuna-Poolas Miedziankas lubjakivi ettevõtte. See hõlmab ühte suurimat lubjakivi maardlat Poolas. Lõuna-Poolas asuvale Wolica maardlale anti kaevandamisõigused ja uus veski sai valmis 2001. aastal.

1. märtsil 2005 ühendati kogu tegevus Poolas ettevõtteks Nordkalk Sp. z o.o.


2005 - 2007: rahvusvahelised ülevõtmised

Nordkalk omandas 2005. aastal Aleksejevka lubjatehase Peterburi oblastis. Tehas asub Alekseevka külas 120 kilomeetrit Peterburist läänes.  

Nordkalk taotles kaevandustegevuste jaoks luba Bunge Ducker’is Põhja-Gotlandil. Loa taotlus lõpetati keskkonnamõju hindamisega. Luba omandas juriidilise jõu 2010. aastal. Juriidiline protsess jätkub.  

Norra ettevõte NorFraKalk AS, millest poolt omab Nordkalk Korporatsioon ja teist poolt Franzefoss Minerals AS, käivitas 2007. aasta novembris lubjaahju Verdalis.

2010: muudatused Nordkalki omandistruktuuris

19. mail 2010 allkirjastas Rettig Grupp aktsiate ostu kokkuleppe Nordkalk’i kaasomanikega. Seega suurenes Rettig’i osalus Nordkalk’is 49 %-lt 100 %-le.

Tänapäev: One Nordkalk

Kustutamata lubja tootmine Lappeenrantas lõpetati, kui lubjaahjud pandi 2014. aasta maikuus seisma.

Nordkalk uuendas 2015. aasta 1. aprillil juhtimismudelit ja organisatsiooni.
Kolm divisjoni ja neli korporatsiooni tasemel arengu- ja tugifunktsiooni vahetati korporatsiooni taseme funktsioonipõhisteks vastutusteks. “One Nordkalk” juhtimismudeli aluseks on ühtsustatud protsessid kogu ettevõttes, mida juhivad juhtkonna liikmed.

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.